Počátky pošty na australském kontinentě

Datum vydání: 9. 6. 2021


Jako první byla na australském kontinentě v roce 1788 založená Kolonie Nového Jižního Walesu (Colony of NSW), která sloužila jako trestanecká kolonie. Ta původně zahrnovala více než polovinu australské pevniny, se západní hranicí v roce 1825 stanovenou 129. poledníkem na východ od Greenwiche.

Koncem ledna 1788 dorazila do Botany Bay (dnes součást města Sydney) první britská flotila (OBR.1). Byla založena zmíněná kolonie.


V červnu 1790 přistála v Botany Bay druhá britská flotila. Přivezla s sebou vzácný náklad – první dopisy z domova. Člen posádky flotily, námořní důstojník W. Tench charakterizoval přivítání obyvateli kolonie na břehu takto: „první výkřiky, které jsem zaslechl byly „Letters, letters!!!“ (Dopisy, dopisy!!!). (OBR.2)


Příchod a distribuce pošty byla v prvních letech existence kolonie chaotická. První zmínka o doručování pošty se nachází v novinách Sydney Gazette ze dne 10. července 1803. Stejně, jako v té době v Británii, byl příjemce dopisu (adresát) povinen za jeho doručení zaplatit. Odesilatel vždy čekal na loď, která odplouvala z Británie do Kolonie NSW, aby svěřil dopis kapitánovi lodi.

S růstem populace Kolonie NSW rostl i objem příchozí pošty. Regiment New South Wales Corps. – jednotka válečného námořnictva udržující pořádek v Kolonii NSW – rozhodla proto 25. dubna 1809 ustanovit poštmistra. Stal se ním bývalý vězeň Isaac Nichols (odsouzený v Británii v roce 1791 za krádež na sedm let vězení v Kolonii NSW).

První pošta z Británie, kterou poštmistr I. Nichols převzal z lodi, byl poštovní pytel, který dorazil dne 26. června 1809. Toto datum je považováno za zrod poštovního systému Austrálie.

Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz