Plenární schůze Komise mládeže SČF

V sobotu 31. ledna 2004 se na plenární schůzi sešli vedoucí oblastních komisí mládeže SČF s vedením komise a jurymany pro obor mládeže. Cílem schůze bylo zhodnocení loňského roku, plán na rok 2004, vzájemné informování o aktuálních problémech a problematika vystavování exponátů mladých filatelistů. Jednání se zúčastnil i tajemník SČF Jaroslav Maleček.

Zprávu o činnosti Komise mládeže přednesl předseda KM SČF Z. Töpfer. Nejprve připomněl důležité akce, které se uskutečnily v uplynulém roce. Ve Svitavách proběhlo evropské setkání mladých filatelistů a zároveň i náš kongres mladých filatelistů, jehož součástí bylo finále Filatelistické olympiády. Tato událost byla velmi úspěšná, našim i zahraničním účastníkům (včetně hostů L. Dvořáčka a K. Mohra) se líbila a vysoce ji oceňovali. Další významnou událostí byla naše účast na filatelistických akcích v Grazu, kde se naši zástupci zúčastnili evropského setkání mládeže, výstavy i semináře vedoucích komisí mládeže FEPA. Pokud jde o výstavní činnost, mladí filatelisté se zúčastnili výstav v Jihlavě (Ostropa), ve Slatiňanech, v Grazu a v Bangkoku, přičemž mnozí dosáhli vysokých ocenění.

Další část zprávy byla věnována připravovaným akcím. Důležitou událostí bude výstava mladých filatelistů v Příbrami. Další výstavy budou ve Žďáru nad Sázavou a Scoutphilex v Praze. Z mezinárodních výstav obesíláme výstavu Övebria v Rakousku a světovou výstavu v Singapore. Kongres mladých filatelistů letos nebude, finále Filatelistické olympiády bude jednodenní a uskuteční se v Praze v prostorách sekretariátu SČF a České pošty v Holečkově ulici 5. června 2004. V letošním roce se koná evropské setkání mládeže v Nizozemí ve městě Rosmalen. Předběžně se počítá s účastí čtyřčlenné delegace.

V další části schůze byla vyhodnocena soutěž mezi oblastními komisemi mládeže, ve které jsou hodnoceny výsledky mladých filatelistů na výstavách a při Filatelistické olympiádě a také některé další aktivity.

Poměrně bohatá diskuse se rozvinula na téma využití počítačů a Internetu. Zazněly tu různé názory, od zdůrazňování významu tohoto média pro získání nových mladých filatelistů až po zpochybňování této možnosti s poukazem na to, že ne všichni mají přístup k Internetu a že většina vedoucích KMF je vyššího věku a počítače jsou pro ně něčím, s čím si nevědí rady. Všichni se však shodli na tom, že Internet je jako zdroj informací neocenitelný.

Důležité místo měla diskuse na téma výstavní činnosti mládeže. Cílem bylo zhodnotit dosavadní zkušenosti se současným Výstavním řádem SČF a Oborovým řádem pro hodnocení exponátů mladých filatelistů a navrhnout připomínky k těmto řádům.

V závěru schůze vystoupili vedoucí oblastních komisí mládeže se svými zprávami a schůze byla zakončena diskusí.

Autor: Zdeněk Töpfer | 13. 2. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223