Plenární schůze Komise mládeže SČF

Datum vydání: 13. 3. 2003


V sobotu 8. března 2003 se v Praze sešli předsedové oblastních komisí mládeže a jurymani na plenární schůzi komise mládeže SČF. Schůzi zahájil předseda komise dr. Zdeněk Töpfer.

Úvodní slovo přednesl předseda SČF ing. L. Brendl, který přítomné seznámil s aktuálními informacemi z činnosti SČF i s novinkami z mezinárodní scény. Zaměřil se mj. na oblast výstavnictví, na propagaci filatelie mezi mládeží i mezi dospělými, zdůraznil význam spolupráce se zahraničními svazy. Zvláště vysoko ocenil výsledky dosažené našimi mladými filatelisty na Světové výstavě ESPAŇA 2002.

Se zprávou o činnosti Komise mládeže SČF vystoupil její předseda. Připomněl akce pořádané v loňském roce a nastínil plány na letošní rok i výhled na příští léta. V roce 2003 se naši mladí filatelisté zúčastní několika mezinárodních výstav: v Nitře, v Grazu, v Sankt Petěrburgu a v Bangkoku. Důležitou akcí bude jako každý rok filatelistická olympiáda. Letos je ve znamení tématu "Česká státnost", kterým si mladí filatelisté připomínají 10 let samostatné České republiky. Nejvýznamnější akcí letošního roku bude evropské setkání mladých filatelistů, které proběhne v červnu ve Svitavách. O přípravě této události hovořil hlavní organizátor, pan S. Sýkora ze Svitav.

V další části schůze vystoupili předsedové oblastních komisí mládeže se zprávami o činnosti ve svých oblastech. Většina z nich se vracela ke společným problémům: stále se zmenšujícímu zájmu dětí o sbírání známek a nedostatku vedoucích kroužků mladých filatelistů.

Poslední část schůze byla zaměřena jako jurymanský seminář. Vynikající přednáškou na téma "Ilegální vydání" přednesl ing. D. Schiller. Seznámil všechny přítomné s historií a jednotlivými fázemi vývoje nežádoucích a ilegálních vydání a vše doplnil množstvím ukázek.

Autor: Zdeněk Töpfer

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz