Plenární schůze KM SČF

V sobotu 21. února 2009 se členové komise mládeže SČF sešli v Praze na plenární schůzi. Zúčastnili se jí předsedové všech oblastí a jurymani pro třídu mládeže, a také předseda SČF L. Brendl a tajemník SČF J. Maleček.

Schůzi zahájil předseda komise mládeže Z. Töpfer, který nejprve připomněl a zhodnotil činnost v loňském roce. Událostí roku 2008 byla samozřejmě Světová výstava Praga 2008 a další doprovodné akce – Salon mládeže, Dětská pošta, ale také vydání publikace o historii mládežnické filatelie v našich zemích.

Pro letošní rok je opět vyhlášena filatelistická olympiáda, tentokrát na téma „Krásy naší vlasti“. Čeká nás také účast na několika výstavách, u nás to bude Brno 2009 a Jihlava 2009, ze zahraničních Čína 2009 a HUNFILA 2009.

Důležitým bodem programu bylo jednání o další činnosti KM – došlo k rozhodnutí sloučit některé oblasti, kde je málo KMF, do jedné. Tak vznikne společná oblast pro Prahu a střední Čechy a druhá společná oblast pro jižní a západní Čechy. Cílem těchto opatření je zefektivnění činnosti komise mládeže.

Další úprava byla odsouhlasena v pravidlech filatelistické olympiády. Do národního finále nyní budou moci postoupit z každé oblasti v každé věkové kategorii dva účastníci.

Zajímavým doplněním programu byly dvě odborné přednášky. První na téma jednorámových exponátů přednesl L. Brendl. Druhá byla spíše jakýmsi „workshopem“, v němž V. Špatný na ukázkách exponátů ze Salonu české mládeže 2008 provedl rozbor dobrých a nesprávných postupů při tvorbě exponátů.

Autor: Zdeněk Töpfer | 10. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223