Plenární schůze KM SČF

V sobotu 5. února proběhla v Praze plenární schůze Komise mládeže SČF. Zúčastnili se jí zástupci všech oblastních komisí mládeže a vedení komise. Hostem za SČF byla paní Hanzlová.

Se zprávou o činnosti komise vystoupil její předseda dr. Topfer. Připomněl především důležité akce, které se uskutečnily v uplynulém roce, a pak naznačil úkoly pro letošní rok. Naši mladí filatelisté se zúčastnili výstav ve Žďáru nad Sázavou, národní výstavy mládeže v Příbrami a skautské výstavy SCOUTPHILEX. V zahraničí jsme měli účast na světové výstavě v Singapuru a na výstavě Övebria. Další důležitou akcí byla evropská soutěž družstev mladých filatelistů uspořádaná při evropské výstavě v Paříži. Naše družstvo tam obsadilo 17. místo. Mnozí naši vystavovatelé dosáhli se svými exponáty vysokých ocenění – P. Třeštík (S), J. Macoun (SB) v Singapuru, T. Jírava (LS), T. Pavelka (S), J. Vancl (SB) v Paříži. Loňský ročník filatelistické olympiády měl téma „Cesta do sjednocené Evropy“. I když toto téma patřilo k těm obtížnějším, soutěžící se s ním vyrovnali poměrně dobře. Finále soutěže se uskutečnilo v Praze a zúčastnili se jej také zástupci skautů. K finále byly připraveny dvě obálky s přítiskem a skautská pošta tyto zásilky přepravila k orazítkování na Pražský hrad. Tato akce předznamenala užší spolupráci mezi komisí mládeže a námětovou sekcí skauting. Pokračováním této spolupráce byla účast mládeže na výstavě SCOUTPHILEX. V loňském roce také začal vycházet nový časopis pro mladé filatelisty Mladý sběratel. Vydává ho Zdeněk Jindra jako svoji další filatelistickou aktivitu vedle internetového portálu Infofila. Dosud vyšlo 6 čísel, která přinesla celou řadu zajímavých článků především z filatelie, ale i z dalších sběratelských oborů. V průběhu roku 2004 probíhala příprava nového Výstavního řádu SČF, na které se podíleli také zástupci vedení komise mládeže. Při úpravách byly vzaty v úvahu i jejich připomínky. a řada z nich byla do novely zařazena.

Další část zprávy byla věnována připravovaným akcím. Nejdůležitější událostí letošního roku bude Evropská filatelistická výstava v Brně a akce, které ji budou doprovázet: finále FO a seminář o mládežnické filatelii. Tyto akce jsou naplánovány na konec výstavy - finále FO bude v sobotu 14.5.2005 a seminář v neděli 15.5.2005. Tento den je na výstavě vyhlášen Dnem mládeže.

Dr. Okáč informoval přítomné o aktuálním stavu příprav filatelistické výstavy Brno 2005. Přitom byly také upřesněny podmínky pro uspořádání semináře o mládežnické filatelii a finále FO.

Výsledky soutěže oblastních komisí mládeže vyhlásil p. Kalabza. Pořadí na první třech místech je: Jižní Morava, Severní Čechy a Východní Čechy.

Jednání bylo zakončeno informacemi z oblastí a diskuzí.

dr. Zdeněk Töpfer
předseda KM SČF

Autor: Zdeněk Töpfer | 24. 2. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223