Plastické tisky - alebo skúšobné tlače z hĺbky z medirytiny Hospodárstva a Veda - ČSR I

Cieľom článku je zdokumentovať a analyzovať jeden z prvých pokusov o tlač z hĺbky  meďotlačou, na  skúšobných tlačiach (ZT) emisie Hospodárstva a veda (HaV).

Váš komentář