Piata schôdzka

S pribúdajúcim počtom schôdzok v KMF prichádzate na to, že práce v KMF bude dosť. Jednou z prvých činností po prekonaní úvodných ťažkostí ( ak vôbec nejaké boli?) bude usporiadanie filatelistického materiálu všetkých členov. Pretože zrejme prevládajú známky slovenské a československé, začneme s nimi.

Po niekoľkých stručných informáciách z našej filatelistickej a poštovej histórie vezmeme na pomoc katalógy poštových známok POFIS a Slovensko. Objasníme význam letopočtov 1918 – 1939, 1939 – 1945, 1945 – 1953, 1953 – 1992, 1993 po súčasnosť. K tomu si vopred pripravíme príslušné známky.

Ukážkami sa rozumejú známky vedúceho a preto je potrebné pamätať nielen na vlastný výber, ale i na úskalie v podobe možnosti poškodenia, straty a nakoniec i zachovania poriadku v KMF pri ich prezeraní. Keď ide o jeden kolujúci exemplár, väčšia časť KMF sa nudí. Je nutné počítať s tým, a pripraviť zostavy minimálne dve, rôzne, i s predchádzajúcim vysvetlením. Výborne sa k tomu hodia obaly z PVC do ktorých vsunieme albumové alebo zásobníkové listy (tzv. „výmety“). Ukážky na týchto listoch doplníme nadpismi a popisom a pustíme ich proti sebe, aby mali poučenie pred očami v krátkom čase všetci. Komentár pripojíme i v tom prípade, keď sa nikto na nič nepýta. Nesmie to trvať dlho, najviac 15 min. ale výnimka je možná, ak zistíte, že všetci zahoreli záujmom.

A ako sa budeme dnes hrať? Pretože sa na známkach stále častejšie objavujú mestá alebo ich významné stavby, musíme pamätať aj na rozširovanie znalostí zo zemepisu. Overte si, že nie je ťažké pre väčšiu časť vášho KMF ukázať na slepej mape Austráliu a Melbourne, ale ukázať na bežnej mape Slovenska Brezno alebo Lučenec – to je oriešok. Pokiaľ nie ste z Brezna alebo Lučenca... Slepá mapa bude patriť skoro k vaším najobľúbenejším súťažiam. Vyhľadajte vhodný formát mapy, asi A4, obrys štátnej hranice okopírujte xeroxom. Označte svetové strany. Pre kontrolné účely si urobte ešte jednu kópiu, ale na priehľadnom papieri s pridaním polohy krajských miest, miest zaujímavých z histórie, s významným priemyslom, turistikou a pod. (Na to stačia malé krúžky Ø 1 – 2 mm). Takýchto slepých máp si urobte viac. Pred vlastným súťažením sa predpokladá samozrejme s mapou Slovenska alebo bývalého Československa zoznámiť skôr, než tak urobí učiteľ v škole na vlastivede alebo v zemepise. Súťažiaci má vlastne za úlohu určiť polohu stanovených miest (podľa vašej voľby) krížikom alebo pripísaním názvu. Všetko slabo ceruzkou, aby ste listy mohli použiť neskôr a viac razy. Doporučuje sa najviac 10 miest a na začiatok tie väčšie a známejšie. Je možné udávať súťažiacim tie mestá a miesta, ktoré boli zobrazené už na známkach a navyše sa zoznámiť aj s ich erbami.

Vyhodnotenie súťaže môžete vykonať hneď na krúžku (keď je výmena známok). Prekrytím vašej kontrolnej mapy zistíte odchýlky, zmeriate s presnosťou 1 mm a všetky odchýlky spočítate každému súťažiacemu. Kto docieli súčet pod 100 je fenomén KMF a zaslúži si pochvalu. Razom máte príspevok do vašej súťaže v KMF a bude sa vám ľahšie vyberať delegát na budúce stretnutie mladých filatelistov.

Jaromír Jeřábek

(Metodický materiál pre vedúcich krúžkov mladých filatelistov Pre potreby vedúcich KMF ZSF preložil a upravil Mgr. Ján Mička)

Autor: Ján Mička | 17. 11. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223