Pět ohlédnutí za pěti roky veletrhu Sběratel IV. - Aneb tři katastrofy stačí

Když už jsme si říkali, že nám veletrh vyrůstá z plenek a ty první dva ročníky jsme absolvovali bez ztráty kytičky, netušili jsme, že máme před sebou tři roky poznamenané katastrofami, které se veletrhu přímo dotknou.

Rok 2000: Souběžně s veletrhem se v Praze připravuje zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Praha se stává vylidněným městem, čekají se nepokoje v ulicích. Vystavovatelé váhají mají-li vůbec do Prahy přijet, někteří na poslední chvíli svou účast odvolávají. Pro Moraváky se Praha zdá obleženým městem, kam se nelze dostat. Nervy nám pochodují, vždyť i na budově v Opletalově ulici, kde naše firma sídlí, se překrývají okna překližkou.

Nakonec touha sběratelů po setkávání vítězí. Na veletrh přijíždí 123 vystavovatelů z 23 zemí, tedy ještě o pět více než v předešlém roce. Návštěvníků je však méně, ale jen o necelý tisíc. K veletrhu vydává Česká pošta - jako už vloni a pak každý rok - dopisnici a R-nálepku. Poštovní správa OSN jako každoročně vydává také dopisnici a k dostání je příležitostné razítko na stánku České pošty ke Dni OSN. Ludvík Pytlíček poprvé vystavuje pro veřejnost část svých sbírek.

Rok 2001: Příprava veletrhu probíhá normálně až do 11.září. V New Yorku se řítí k zemi dvojčata. Sběratel má za deset dní začít. Opět nejistota. Sledujeme přímý televizní přenos ve firemní zasedačce a je nám jasné, že veletrh bude opět poznamenán. Asi jediným vystavovatelem, který se nebál přiletět do Prahy letadlem, byla Zambijka paní Kaingu.

Přesto všechno se opět zvýšil počet vystavovatelů na 149 a padl také návštěvnický rekord. Na Sběratele jich přišlo 10.788. A byli na něm spokojeni. Podle průzkumu jich 99 % nakoupilo u vystavovatelů podle svých představ. Poprvé se mimo jiných představila prostřednictvím agentury Georg Roll Briefmarken Německá pošta, aukční dům H.D.Rauch a holandský obchodník Wim van der Bijl. Německý časopis Briefmarken Spiegel doplatil na zmatek ve světě a paleta s jeho výtisky skončila místo v Praze na strojírenském veletrhu v Brně. To ovšem redakce netušila co nás (a také ji) čeká následující rok.

Rok 2002: Příprava Sběratele probíhá opět v zavedeném tempu až do 12. srpna. Ten den jsem odjel zachraňovat chalupu do Brd a dostal jsem se do práce až za týden. Mezitím voda vzala útokem holešovické výstaviště až do výše tří metrů. Uskladněné balíky s časopisem Briefmarken Spiegel ve skladu speditérské firmy Centrum Sped, která je převezla z Brna, se z části samy vrátily po Vltavě a Labi do Německa, z části je zalilo bahno. Zmar. Výstaviště bylo zpustošeno a z firmy odcházíme pomoci Inchebě s odklízením trosek. Naštěstí jak se později ukázalo, Průmyslový palác zůstal pohromy ušetřen.

Na veletrh kupodivu přijelo opět víc vystavovatelů (162 z 28 zemí), ale návštěvnost rapidně klesla na něco málo přes osm tisíc. Není divu. I ti nejzarytější sběratelé měli mnohdy vážnější starosti. Na veletrhu pořádáme povodňovou sbírku, ale peněz se sešlo žalostně málo. Pouze 2.151,- Kč, z čehož ještě polovinu věnovali pracovníci naší firmy. Osmnáct nejvěrnějších vystavovatelů, kteří se zúčastnili všech pěti dosavadních ročníků Sběratele, dostává diplom. Z oboru filatelie jsme poděkovali Aix-phile z Německa, Profilexu z Polska (zastupuje australskou, irskou a další poštovní správy), poštovní správě OSN z Vídně a domácím Filatelii Hobby Praha a firmě Qarta - Zdeněk Šroubek. Poprvé jsou na veletrhu přímí vystavovatelé z USA a Mexika. Návštěvníkům se podepisují herci Radovan Lukavský a Oldřich Lipský. Rok 2003 - ?

Příště:
Pět ohlédnutí za pěti roky veletrhu Sběratel V. - Aneb veletrh bude každý rok

Autor: Jindřich Jirásek | 24. 8. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223