Perfiny na Internetu IV.

I další známá webová adresa http://philately.webpark.cz/ může zájemcům o sbírání perfinů přinést nové poznatky. Autorem je Lubor Kunc z Prahy. Po zadání této adresy se otevře stránka pod názvem Czech Philately On Line a na stránku se dostanete po odkliknutí na výzvu Vstupte do světa české filatelie. Po otevření stránky a chvilce rolování narazíte na Zvláštní složky, z nichž nás zajímají dvě: Bibliografie českých filatelistických zpravodajů a Zajímavé fil. Společnosti. Otevřeme si první z nich. Mezi třetím a čtvrtým odstavce je odkaz: Zde najdete přehled mně známých fil. zpravodajů rozdělených podle svého zaměření s údaji platnými k 31.12.2000. Informaci o našem zpravodaji pak je možno nalézt v oddílu III: Poštovně – historické zpravodaje. Koho to bude zajímat, dozví se zde Název titulu , předcházející názvy 1. Místo vydání, 2. Vydavatel, 3. Redaktor, 4. Období vydávání, datum vydání 1. čísla I. ročníku, počet čísel v ročníku, způsob vydávání, formát zpravodaje, počet dosud vydaných zpravodajů atd,. 5. Údaje o předcházejícím nebo následujícím periodiku, zajímavosti. Je ale třeba zdůraznit, že údaje jsou platné ke 31. 12. 2000. tzn. že nekorespondují se současným stavem (redaktor, počet dosud vydaných zpravodajů)! Aktuální údaje o zpravodaji PERFINY: Do r. 2003 vycházel český zpravodaj 3x a kolegové na Slovensku vydávali 4 čísla ročně. Po předchozí dohodě a přípravě v průběhu roku 2003 vydávají obě sekce zpravodaj společně, a to tak, že 2 česká čísla připravuje redaktor PhMr. Vladislav Beneš, Vysoké Mýto a 2 slovenská čísla připravuje redaktor Ing. Ján Marenčík, Košice. Na sklonku roku 2004 vyjde již 150., jubilejní číslo zpravodaje, nyní pod společným názvem PERFINY, časopis českých a slovenských sběratelů perfinů. Nyní pojďme do druhé sekce – Zajímavé filatelistické společnosti. Po otevření příslušné stránky a úvodním slovu je hned jako první uvedena Společnost teritoriální filatelie. Odklikneme a můžeme dále. Po úvodu a cílech společnosti následuje seznam sekcí, kde je i naše Sekce sběratelů perfinů. Najedem-li kurzorem na naši sekci a odklikneme, dostaneme se na internetovou prezentaci naší sekce.

Důležitou součástí nejrůznějších stránek jsou odkazy. Čím více odkazů na různé stránky umístíme, tím více návštěvníků se o naší sekci dozví. A nyní máme odkazy na naši stránku www.perfin.com umístěny na všech vzpomínaných významných stránkách. Na Japhile hledejme v menu Odkazy, stránka 2: Odkazy na filatelistické a poštovně historické stránky Česka a Slovenska. Na Infofile pojďme rovněž na Odkazy, dále na České stránky a odkaz na naše webové strany je až na straně 2 odkazů v Českých stránkách. U L. Kunce – Česká filatelie On-line musíme otevřít Zajímavé fil. Společnosti a následně Společnost teritoriální filatelie, jak je uvedeno v předchozím odstavci. Dále nás ve svých odkazech mají i někteří (ale ne všichni) obchodníci – p. Jiří Marvan a p. Richard Burda.

Z uvedeného je výrazně patrné, že perfiny se zabydlely i v nejprogresivnějším médiu současnosti – na internetu. A to je dobře. Internet už dávno není tím, čím býval dříve – prostředím určeným výlučně jen pro velmi omezenou část populace – naopak, stává se stále víc dostupný nejširším vrstvám uživatelů – od mládeže až po seniory. Přístup k internetu je dnes široce rozšířen od škol přes firmy až po stále více domácností. To umožní aby se o perfinech, jejich sbírání i o naší sekci mohlo dozvědět stále více uživatelů internetu. Na závěr přeji všem zájemcům vzrušující brouzdání po adresách uvedených ve všech částech tohoho přehledu.


Autor: Vladislav Beneš | 30. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články