Perfiny na Internetu II.

Písemná aukce p. Ing. Černíka ovšem není jedinou svého druhu na internetu. Dalším, kdo má svoje aukce umístěny mj. i na internetu, je p. Richard Burda ze Střelic u Brna, jinak také člen naší sekce sběratelů perfinů. Stránky p. Burdy naleznou zájemci na adrese http://www.filatelie-burda.cz/. Písemné aukce pořádá již několik let pravidelně 2x ročně a poslední byla 10. písemná aukce. Aukce již skončila (uzávěrka byla 17. června 2004), můžeme se tedy podívat na výsledky. Mezi více než 3000 položkami bylo 55 položek perfinů, převážně celistvosti. I zde je pravidlem, že celistvosti jsou skenovány a rovněž je možné si je prohlížet. Bezesporu nejzajímavější položkou této 10. aukce byla níže vyobrazená celistvost, o kterou soupeřilo 6 zájemců a z vyvolávací ceny 1.500 Kč dosáhla konečné ceny 3.000 Kč.

Perfiny na Internetu II.


Z výše uvedených 55 položek perfinů zůstalo nevydraženo jen 6! Malé shrnutí: 55 položek perfinů, převážně celistvostí, z toho 43 z území Československa, od Rakouska přes ČSR až po Protektorát. Z těchto 43 položek nebyly vydraženy 4, což svědčí o celkem vysokém zájmu o naše perfiny, zvláště pak celistvosti. Největší zájem byl o položku 1938, na kterou bylo podáno 6 příkazů (vyobrazení výše) a pak na položku 1947, na kterou bylo podáno 5 příkazů – zde nebyl rozdíl mezi vyvolávací (200 Kč) a dosaženou (270 Kč) tak dramatický jako v prvním případě. Je zajímavé, že takový zájem byl o pouhou pohlednici (!) s frankaturou dvoupáska Hradčan 10 h červená, s perfinem B 33 (Bratři Ettlové) a DR Zwittau 2.IV.20. Na dalších 7 položek byly podány 3 příkazy. Kromě perfinů z území Československa, jichž bylo pochopitelně nejvíce, byly v této 10. aukci nabízeny celistvosti i z dalších zemí (starého Rakouska, Německa, Francie, Nizozemska, Švýcarska a Rumunska). Celkem velký zájem byl o losy s německými perfiny (6), ať již to byly sestavy celistvostí nebo jednotlivých perfinů. Ze 6 položek dražili 3x 4 zájemci a 2x 3 zájemci. Pokud si klikneme na odkazy na webové stránce p. Burdy, nalezneme mezi mnoha dalšími i odkaz na naše vlastní stránky.

Dalším hráčem na internetu, který nabízí materiál z oblasti našeho zájmu, je p. Radomír Danenberger z Olomouce a jeho Internetová obchodní filatelie. Zájemci mohou nalézt jeho stránky na adrese http://www.philashop.cz/. Je to – na rozdíl od předchozích dvou – kombinace aukce a obchodu. Kromě toho je na stránkách možné nalézt i galerii o známkách Hradčan a další zajímavosti. Za návštěvu tato adresa rozhodně stojí.

Příště – obchodníci a internetové filatelistické magazíny.

Autor: Vladislav Beneš | 8. 12. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223