Perfiny 1/2004: Našemu zpravodaji je už 30 let!

Vážení přátelé, kolegové, perfináři. Ač se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Náš zpravodaj Perfiny oslaví v červnu t.r. svoje třicáté narozeniny. To je jistě dobrá příležitost ohlédnout se za uplynulými roky a také zamyslet se, co se za tu dobu udělalo nebo udělat mohlo, co se povedlo a co ne. A také připomenout ty, kdo se za těch 30 let starali, aby bylo co číst a aby pojítko mezi členy – zpravodaj – bylo čtivé, poutavé, a přitažlivé. Na začátku stál dnes již řadu let zesnulý Vojtěch Maxa, který byl průkopníkem tohoto sběratelského oboru u nás. O perfiny se začal zajímat začátkem 70. let minulého stol. A výsledkem jeho snažení byl nejprve první Katalog perfinů z území Československa (Hlohovec, 1971). O něco později pak začal vydávat náš zpravodaj. První číslo vyšlo v červnu 1974, na formátu A4, rozmnožované ještě pomocí z dnešního pohledu primitivních technik (kovolisty). Rozsah byl 2 strany v jednom čísle, většinu článků a informací psal nejprve skutečně sám, teprve později se připojili někteří další spolupracovníci, ať již posílali dotazy nebo krátké noticky. A na dnešní dobu neuvěřitelná byla periodicita zpravodaje. Kromě roku 1974, kdy vyšlo jen 6 čísel, vycházel zpravodaj několik let 10x ročně! Každý měsíc, s výjimkou letních měsíců (červenec – srpen). První tři ročníky už ve zmíněném formátu A4, od 4. ročníku (1977) ve formátu A5 s oboustranným tiskem. Od té doby zůstaly formát a provedení zachovány. Ještě ročník 1982 měl 10 čísel, v rozsahu zpravidla 8 stran. Od ročníku 1983 se počet čísel snížil na 6 za rok, ještě později (1987) na 3-4. Vojtěch Maxa redigoval a vydával zpravodaj do konce roku 1988, 1. března 1989 zemřel.

Nástupcem V. Maxy se stal Vladimír Münzberger, který redigoval zpravodaj v letech 1989 – 1991. Poté následovala několikaletá přestávka ve vydávání a další číslo vyšlo až v roce 1998. V době, kdy zpravodaj redigoval, vycházely zde velmi zajímavé informace a články, odborně vysoce fundované. Za to mu patří uznání, že většinu článků v té době uveřejněných také sám napsal. V. Münzberger rovněž navázal spolupráci s řadou sběratelů perfinů ve světě, jimž zpravodaj pravidelně zasílal (zejména od roku 1998). Z tohoto důvodu je na konci každého čísla zařazen krátký souhrn a anotace článků v angličtině. I grafická úroveň se postupně zvýšila. Bohužel vše pozitivní bylo zastíněno značnou nepravidelností ve vydávání zpravodaje a stále se opakujícím opožďováním.

Začátkem roku 2002 se vedení sekce rozhodlo, že stav je nutno zlepšit a od 1. čísla 2002 se redakce zpravodaje ujali Vladislav Beneš a František Straka. V roce 2002 vydali 3 čísla a v roce 2003 další 4. Mezitím vývoj na Slovensku se ubíral svou vlastní cestou a od r. 1998 začali vydávat zpravodaj PERFIN. Vycházel pravidelně 4x ročně, a to do konce roku 2003. Ale do tohoto zpravodaje přispívali pravidelně i někteří z našich sběratelů (článkem, informací). O tom, že dojde k integraci obou zpravodajů a od začátku tohoto roku bude vycházet pouze jeden zpravodaj, jsme vás již informovali během minulého roku. Toto číslo je tedy prvním číslem společného zpravodaje, s původním názvem PERFINY, uváděné jako „Časopis českých a slovenských sběratelů perfinů“. Na titulní stránce již nebude dále uvedeno, kdo je vydavatel, protože vydavatelé budou dva: Sekce sběratelů perfinů při STF SČF a Skupina zberatelov perfinov při KF 54-01 Košice. Ve vydávání zpravodaje se budou obě sekce střídat – na nás připadl čestný úkol vydat první číslo společného zpravodaje.

Na startu zpravodaje, jak již bylo uvedeno, stál Vojtěch Maxa. Postupem času do zpravodaje začali přispívat významně i mnozí další sběratelé se svými objevy, novými poznatky o perfinech, zajímavými ukázkami i jinými, mnohdy drobnými postřehy. Z mnoha, kteří pomáhali zpravodaj spoluvytvářet, jmenujme namátkou např. Václava Fejtka, Dušana France, Jiřího Nekvasila, Ladislava Janečka, JUDr. Otto Parmu, JUDr. Pavola Diču, Josefa Zimu a z mladších Oldřicha Špreňara, Vladimíra Havla, Zdeňka Štohanzla a další. Není ani možné ani účelné jmenovat zde všechny, kteří kdy do zpravodaje přispěli, někteří pravidelně, jiní třeba jen jednou – za třicet let by to byl dlouhý seznam. Ale všem bez rozdílu patří upřímné poděkování ze to, že si svůj objev nebo poznatek nenechali jen pro sebe, ale na stránkách zpravodaje ho předali i ostatním.

Za obě části redakce – jak za českou, tak za slovenskou v Košicích – si dovolím našim členům, čtenářům společného časopisu o perfinech, popřát do roku 2004 hodně zdraví, úspěchů a radosti z naší společné záliby a také hodně dobrých a zajímavých příspěvků.
Převzaté z časopisu českých a slovenských sběratelů perfinů - PERFINY 1/2004. Zpravodaj a členství v sekci vyřizuje p. F. Straka. Navštivte internetové stránky sekce www.perfin.com.

Autor: Vladislav Beneš | 17. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223