Patří nebo nepatří čisté rakouské známky do sbírky předběžných?

Před časem na stránkách Infofily proběhla diskuze, jestli čisté – nepoužité známky Rakouska patří či nepatří do sbírky ČSR I jako předběžné známky. Jsem toho názoru, že do sbírky čistých známek ČSR I patří bez jakékoliv diskuze, u sbírky známek razítkovaných je situace poněkud komplikovanější.

Jak je známo, nově vzniklá Československá pošta 28. říjnem 1918 převzala veškeré poštovní ceniny, platné k tomuto datu na území Československé republiky a tyto se staly československými poštovními ceninami, označované filatelisty jako ceniny předběžné, od data vydání prvních československých známek 18. prosince 1918 jako ceniny souběžné, s platností do 28. února 1919.

Jelikož Československá pošta převzala známky nepoužité, tyto bez jakéhokoliv sporu do sbírky ČSR I patří, ať již do sbírky poštovně nepoužitých známek, tak do sbírky známek poštovně použitých – pokud je chce její autor do sbírky zařadit, což v žádném případě není na škodu a nesnižuje hodnotu takové sbírky. Oba dva naše nejvíce používané specializované katalogy POFIS a KLIM shodně uvádějí, že se poštovně nepoužité rakouské známky, eventuelně zařazené do sbírky, nenacházely prokazatelně na území nově vzniklé ČSR. Ovšem bez jakéhokoliv uzardění a v rozporu se svým tvrzením v katalogu oceňují a tím i uznávají legitimitu našich dvou největších rarit – 4K a 10K Znak na žilkovaném papíru, které ovšem byly vydány až v roce 1919, tedy minimálně 2 měsíce po vzniku ČSR a tedy bez možnosti jejich převzetí československými úřady. Navíc vzhledem k rozdílné kupní síle (paritě) rakouské koruny a československé koruny bylo velice výhodné platné rakouské známky do Československé republiky nelegálně dovážet, což je patrné právě na dvou jmenovaných známkách Znak 4K a 10K na žilkovaném papíru. Měna byla ochráněna kolkováním bankovek, které náš nově vzniklý stát také od Rakousko – Uherska převzal, poštovní ceniny (konkrétně známky) však už ne.

Abych to tedy shrnul – je na každém sběrateli, jestli čisté rakouské známky, platné a převzaté československou poštovní správou ke dni 28. říjnu 1918, do své sbírky zařadí či ne. V žádném případě to její hodnotu nemůže snižovat, jak se někteří domnívají a vehementně se jejich zařazování do sbírek brání. Už ten fakt, že sbírky poštovně nepoužitých rakouských známek bývají běžně mezi filatelisty označovány jako předchůdci československých známek, bez ohledu na to, že nebyly prokazatelně zakoupeny na území Království Českého a Markrabství Moravského, jejich argumentaci smetává ze stolu.

Autor: Jaroslav Michalík | 6. 1. 2015

Komentáře

Ano i ne

RE: Ano i ne

Predbežné a súbežná známky ČSR I.

RE: Predbežné a súbežná známky ČSR I.

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223