Pamětní listy

Datum vydání: 1. 3. 2011


Na webu České pošty jsem se dozvěděl, že má připraven nový produkt v oboru filatelie – Pamětní list České pošty s ochrannými prvky (podrobnou informaci naleznete na zmíněném webu). To mně přivedlo k úvaze o filatelistických produktech poštovních správ pro sběratelské účely. Nejde jen o nejběžnější z nich – obálku prvního dne vydání, ale též o další produkty se vztahem ke dni vydání poštovní známky, anebo též k různým společenským, sportovním, kulturním, poštovním a dalším příležitostem. Kolik sběratelů na celém světě asi věnuje pozornost takovým počinům poštovních správ, tudíž si je kupuje do svých sbírek.

Komerční zájmy poštovních správ jsou tomuto zájmu velmi vstřícné. Pokud před nějakými padesáti nebo šedesáti lety připravily ke dni vydání poštovní známky tzv. FDC, dnes je nabídka mnohem pestřejší. Pamětní listy nejsou něčím novým. Stačí se jen poohlédnout k našim slovenským nebo německým sousedům. Přikládám dvě ukázky.

Již před padesáti-šedesáti lety reagovali na první den vydání v mnoha krajinách též filatelističtí obchodníci. Připravili k prvnímu dni vydání obálky se soukromými přítisky (ilustracemi). Obálky byly pak opatřeny právě vydanou poštovní známkou a opatřeny razítkem prvního dne vydání. Hojně se s nimi setkáváme zejména ve Velké Británii, Francii, USA, ale též v dalších krajinách.
Záleží jen a jen na nás – sběratelích, zda svůj sběratelský rádius rozšíříme o novou „podkapitolu“.
Autor: Jaroslav Tomandl
tomandl@centrum.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz