Padělky přetisku Polska Pošta 1. provizorního vydání po Rakousko-uherské okupaci vydané 5. 12. 1918

Po skončení první světové války bylo už 5. 11. 1918 ředitelstvím pošty v Lublině rozhodnuto o obnovení činnosti polské pošty v tomto kraji. V průběhu měsíce listopadu byly v platnosti známky používané rakousko-uherskou armádou. Teprve v prosinci 1918 byly na doporučení úřadu ve Varšavě opatřeny přetisky známky rakouské polní pošty, které zbyly po okupaci na těchto poštovních úřadech. Jako první byly použity k přetisku příplatkové známky s portrétem císaře Karla I. a císařovny Zity (Mi.73-75).
Přetisk byl proveden kamenotiskem z jedné 80-ti známkové tiskové desky. Deska byla použita pro všechny tři hodnoty.

Padělky přetisku Polska Pošta 1. provizorního vydání po Rakousko-uherské okupaci vydané 5. 12. 1918
Obr. 1 - Pravé známky

Padělky přetisku Polska Pošta 1. provizorního vydání po Rakousko-uherské okupaci vydané 5. 12. 1918
Obr. 2 - Na obrázku 2 je první typ padělku. Je proveden také kamenotiskem.

Padělky přetisku Polska Pošta 1. provizorního vydání po Rakousko-uherské okupaci vydané 5. 12. 1918
Obr. 3 - Na obrázku 3 je druhý typ padělku. Ten je ale proveden knihtiskem.

Největší rozdíly jsou patrné v kresbě orla, zejména jeho hlavy a zobáku. U prvního typu padělku chybí spodní část zobáku a oko je protaženo tak, že prakticky hlavu rozpůlí. Detail je na obr. 4. U druhého typu je zobák hodně zašpičatělý a je použita jiná tiskařská technika, což je nejdůležitější rozdíl. Detail je na obr. 5.
Na detailu číslo 6 je pro srovnání pravá známka.

Padělky přetisku Polska Pošta 1. provizorního vydání po Rakousko-uherské okupaci vydané 5. 12. 1918

Použitá literatura.
Katalog Michel. Polskie znaki pocztowe tom 1. Použité obrázky v tomto článku jsou z mého archivu.

Autor: Václav Šedivý | 11. 12. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223