Padělky polských známek ke škodě pošty v období 1920 - 1932

Padělky známek ke škodě pošty obecně patří mezi velice zajímavý a většinou také mimořádně vzácný filatelistický materiál. Vyjímkou nejsou ani známky Polska. Polské specializované katalogy evidují v tomto období 6 takovýchto padělků. Některé z toho i ve dvou typech. V tomto článku bych chtěl zájemcům představit některé z nich.

Prvním je padělek známky 20Mk, vydané roku 1920 (katalogové číslo podle katalogu Michel 117). Pravá známka je na obrázku 1 a padělek potom na obrázku 2.

Padělky polských známek ke škodě pošty v období 1920 - 1932

V poštovním provozu se tyto a padělky ukázaly začátkem roku 1921 v okolí Tarnowa.
Základní rozdíl pravých známek a padělků je zejména ve velikosti obrazu známky. Pravá známka má rozměr 22x27,5mm a padělek 22,75x28mm. Kresba známky je často slitá a zamazaná. Padělky mají také různé menší rozdíly v kresbě známky. Např. obě písmena P, písmeno K, aj. mají drobné rozdíly. Písmeno „M“, ozačující valutu, je na padělcích v menším úhlu naklonění. Nula v hodnotě „20“ je značně menší na výšku o 1/2 mm a na šířku o 3/4 mm.

Specialitou tohoto vydání padělků je, že existují i v protichůdném položení známek. Polské katalogy evidují dva typy tohoto padělku lišící se v barvě. Jeden má být olivově zelený a druhý tmavě zelený. Dle mého názoru se může jednat pouze o jedno vydání lišící se použitou barvou.

Druhým padělkem ke škodě pošty je známka 20gr. z roku 1925. Katalogové číslo Mi.239. Pravá známka je na obr. 3 a padělek na obr. 4. Padělek se začal objevovat v okolí města Poznaň v červnu roku 1927. Padělek se odlišuje zejména „primitivním“ vzhledem a je tištěný kamenotiskem. Pravá známka je tištěna knihtiskem. Perforace padělku je řádková 10 3/4, 11 : 10 3/4 nebo 10 3/4 : 11. Nový polský katalog rozlišuje i u tohoto padělku dva typy podle tvaru písmen v nápise „POCZTA POLSKA“. Proti originálu je nápis „POCZTA POLSKA“ hruběji provedený. Ornamenty v obraze jsou zalité barvou. Špatné stínování v obraze známky.

Padělky polských známek ke škodě pošty v období 1920 - 1932

Dalším padělkem je známka 25gr. z roku 1928 Mi.263.

Padělky polských známek ke škodě pošty v období 1920 - 1932

Pravá zámka je na obr. 5. Padělky této známky jsou dva. První je z polské Lodže a ve věstníku Ministerstva pošt se objevil jeho popis v roce 1931. Základní rozpoznávací znaky jsou: Rozlitý a neostrý tisk z kamene, pravé známky byly tištěny knihtiskem. Jiný je použitý papír i lepidlo, barva padělku je hodně podobná pravé známce, zoubkování je odlišné-když pravé známky mají 17:14 perforačních otvorů, padělky 14:13 perforačních otvorů.

Druhý padělek pochází z Vídně, barva známky je o trochu jiná, tisk rozmazaný, slabší papír, zoubkování stejného rozměru jako u pravé známky 12 1/2 , ale liniové a ne hřebenové. Často se také vyskytují vynechané nezoubkované strany známek. Tento typ padělku je na obr. 6 a není znám ze skutečné korespondence.

Následuje padělek známky 25 gr. Mi.267.

Tento padělek ke škodě pošty nemám k dispozici, tak alespoň uvedu rozdíly tak, jak je popisuje polská literatura. Barva padělků se liší v odstínu a je velice matná proti originálu. Tisk je nejednolitý, kresba nevýrazná. Stínující rysky podtisku se slévají s konturami obrazu i písmeny nápisů. U pravých známek je vždy výrazná hranice mezi stínovacími liniemi a konturami písmen a obrazu známky. Zároveň u pravých známek rysky podtisku tvoří stínování obrazu, ale u padělků to tak není. Z výraznějších rozdílů v kresbě známky je například u padělku svislá čárka mezi písmeny "I" a "E" ve slově "Iganie" a u originálu není. U první postavy profil hlavy prakticky není viditelný (krk, nos), u pravé ano. Zoubkování je odlišné, větší otvory perforační, proto jich je méně. Originál má 15:19 perforačních otvorů a padělek 13:16 perforačních otvorů.

Pátý a šestý padělek je z emise orlice z r.1932 hodnoty 25 gr. a 30gr.

Padělky polských známek ke škodě pošty v období 1920 - 1932

Pravé známky jsou tištěny na papíře s vodním znakem "poštovní trubky" a jsou zoubkované hřebenovým zoubkováním 12:12 1/2, ukázka na obr. 7. Obě falešné známky jsou na papíře bez vodního znaku. Známka 25gr. je o 1 mm nižší a zoubkovaná liniovým zoubkováním 12 1/2, ukázka na obr. 8. Známka 30gr. má také rozměry o něco menší a zoubkování je liniové 13.

Použitá literatura: Katalog Michel. Katalog Fischer. Polskie znaki pocztowe.
Obrázky jsou použité z databáze autora.

Autor: Václav Šedivý | 4. 9. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223