Padělky ke škodě pošty jako výhodný obchod?

Datum vydání: 17. 8. 2003


Nedávno jsem se v článku Padělky známek jako výnosný filatelistický obchod? rozčiloval, proč někteří sběratelé jsou ochotni platit tak nehorázné finanční částky za padělky ke škodě pošty a tím možná nevědomky podporují ty, kdo za výrobou těchto padělků stojí. Jako zajímavost bych Vám rád předložil komentář k tomuto článku p. Vladimíra Schödelbauera

"Domnívám se, že padělky ke škodě pošty do specializované sbírky patří, ale jen použité na běžných (nefilatelistických) poštou skutečně přepravených celistvostech. Jde o dokumentaci doby a poštovního provozu. Dovedu pochopit i to, že vedle dopisu si přeje mít sběratel vedle zařazen i nepoužitý exemplář (např. pro studijní účely, kvůli lepu ap.), je ale třeba být opatrný jak při nákupu těchto padělků (cena 300 Kč mi připadá absurdní, sám jsem měl ke studijním účelům dva archy za nominál a kolegům, kteří chtěli mít bloky (kvůli porovnání perforace, lepu, papíru atd.), jsem je přenechával zdarma. Pokud někdo chce zaplatit takovou cenu za nepoužitý padělek, asi neví, co s penězi. Doporučuji též zvýšenou opatrnost při posuzování toho, co je vůbec padělek ke škodě pošty. U některých nálezů (např. dopisnice CDV 23 (nevidomí) si dokonce dovedu představit, že možná ani tak nešlo o padělek ke škodě pošty, ale o padělek ke škodě sběratelů, který byl pro lepší prodejnost za padělek ke škodě pošty jen vydáván. Jak uvádí p. Jindra - může to být velmi výnosné a mnohem méně riskantní než tvorba jiných druhů padělků. Prokázat to samozřejmě nemohu, ale některé okolnosti v porovnání s jinými druhy padělaných CDV a známek, jsou nestandardní a jinak stěží vysvětlitelné."

V časopisu Merkur Revue č.3/2003 se objevila další zpráva o padělku ke škodě pošty, kterou poskytl Zdeněk Fritz. Jedná se o výplatní známku 6,40 Kč "Maceška" Pofis č. 330 a v článku je několik zajímavostí se kterými souhlasím.

Maceška 6,40 Kč (č. 330)


Nejvíce s větou, kterou cituji: "Frekvence výskytu padělků poštovních známek ke škodě pošty za celou dobu existence Československa nebyla nikdy tak velká jako nyní za pouhých deset let od jeho rozpadu. Ke škodě České pošty po roce 1993 bylo dosud neznámými pachateli vyrobeno 8 (!) identifikovaných padělků nových českých poštovních známek."

Otázkou je, jestli tyto známky můžeme otevřeně nazývat známkami pouze ke škodě pošty. Myslím si, že ten, kdo tyto známky vyrobil a dal do oběhu, měl i záměr nejenom poškodit Českou poštu, z čehož moc velké zisky asi nejsou, ale známky prodávat i filatelistům, čemuž nasvědčuje i neustále se zvyšující zájem o padělky ke škodě pošty mezi filatelisty a tím i zařazení a ohodnocení obchodníků v katalogu poštou přepravených celistvostech, které je velmi vysoké.

Je otázkou, zdali to tak má být? Pokud obchodníci budou tyto známky podporovat a prodávat, může ve filatelii nastat velmi velký zmatek. Myslím si, že tento článek je mezi prvními, který se o tomto problému otevřeně zmiňuje. Zmatek může být znatelný, protože ten, kdo tyto padělky vydává, a podle mého názoru se jedná o pořád stejný okruh lidí, se nejenom dopouští trestného činu, ale likviduje českou filatelii. Pokud to bude pokračovat a "vydavatel-pachatel" padělků ke škodě pošty bude ke každé nové výplatní známce vydávat falešné, jistě si dokážete představit, kam česká známka nebo filatelie asi s vážností ve světě přijde. No a pokud to budou známky v katalogu cennější než ty "běžné-pravé", kde je to kouzlo a vážnost filatelie? Nevím, jestli česká pošta ve věci padělky ke škodě pošty něco podniká, ale doufám, že určitě ano a zastaví tenhle nešvar české filatelie. Padělky ke škodě pošty českých známek by měly být pro filatelisty jen zájmem specializovaným a ne obchodním!

Jen tak namátkou: Neví někdo ze čtenářů, jestli i na Slovensku se objevil nějaký padělek ke škodě pošty? Zatím mi takové informace v českém filatelistickém tisku scházejí, takže o tom nic nevím.

Poznámka redakce: Současně s tímto článkem vyšel i zmiňovaný a citovaný článek z Merkur-Revue 3/2003 - Padělky ke škodě pošty na pokračování Zdeňka Fritze.

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz