Ověřování pravosti aršíku Zápotocký - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka

Datum vydání: 31. 10. 2022


Pravděpodobně jednou z nejčastěji padělaných položek ČSR 1945-92 je smuteční aršík k úmrtí prezidenta A. Zápotockého, v katalogu uvedený pod číslem A967 - II. typ . tzv. přeškrtnutá bobulka. Přitom jeho padělání je vcelku snadné. A to jednoduchým dokreslením bobulky na prvním levném typu, kde schází. Je známo mnoho nevydařených padělků, které vznikly tímto způsobem. Přesto některým sběratelům dělá potíže pravost/nepravost vzácnějšího druhého typu rozlišit.

O dvou typech aršíku Zápotocký informoval jako první pravděpodobně Miloslav Protivenský ve Filatelii 1/1958. O následném možném padělání aršíku se zmínil J. Karásek již v čísle 21/1970 časopisu Filatelie v článku Ověřování pravosti čs. poštovních známek vydaných po roce 1945. První hlášení o nalezených padělcích provedl právě J. Karásek ve svém článku v Merkur-Revue č.4-5/1971 – Padělání aršíku A. Zápotocký – II. typ.

Pro tisk tohoto aršíku byly použity čtyři dvoudeskové tiskové formy. Lze tedy rozlišit bezpečně 8 aršíkových polí, které jsou popsané například v Ocelotisku z plochých desek – poštovní známky a aršíky – 2. díl, strana 81, které vycházejí z předchozí práce J. Kuldy ze Zpravodaje Komise československé známky 1975, číslo 2. Zaručeně pravý druhý typ se nachází pouze na desce, která je označovaná jako H, což je základní fakt pro potvrzení pravosti aršíku. Aršík se začal ověřovat záhy, protože byl a je stále vysoce hledaným sběratelským předmětem zájmu našich sběratelů. Ukažme si tedy, jakým způsobem postupovat k potvrzení pravosti aršíku. Není na tom totiž nic složitého.


II. typ s charakteristickou přeškrtnutou bobulkou – důležité je si zapamatovat tvar a umístění přeškrtnutí


Charakteristický a rozhodující pro pravost aršíku je i levý horní roh – především rámeček a jeho pět linek, z nichž jedna je vlnkovitá. Dále se jedná o vykousnutou část rohu (pozor i toto vykousnutí se snaží padělatelé vyškrábnout a padělat, což lze poznat jednoduše)


Pro lepší viditelnost charakteristických znaků pravého aršíku se osvědčilo i tzv. osvícení digitálním mikroskopem.


Uvedené vykousnutí levého rohu aršíku – rámečku má své charakteristické rysy pravosti.


Některé padělky lze rozeznat i pod menším zvětšením pouhou lupou. Nejlepší je pochopitelně použít digitální mikroskop, který ukáže i mnoho dalších detailů. Dokreslená bobulka na obrázku, u niž se jedná o jasný padělek.


Pod větším zvětšení je nádherným způsobem vidět i samotné dokreslení bobulky, která je i přetažená a má odlišnou barvu od originálního druhého typu. Opět padělek.


Vlevo pravý aršík II. typu s bobulkou. Na pravé straně aršík, který byl použit pro výrobu jednoho z možných padělků.


Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz