Otevři zahradu rajskou

Pod tímto názvem byla v pražské Valdštejnské jízdárně otevřena minulý týden výstava „Benediktini v srdci Evropy 800-1300“. Tato kulturní událost evropského významu, kde jsou soustředěny vzácné exponáty z Čech a dalších šesti evropských zemí (např. ze švýcarského kláštera v Sankt Gallen, z bruselského muzea Musées Royaux d´Art et Histoire, z mnoha dalších evropských klášterů a muzeí), dokumentuje prostřednictvím působení benediktinského řádu kulturu střední Evropy, počínaje epochou vlády Karla Velikého, přes období otonské a románské, až k počátku vrcholné gotiky.

Marně jsem pátral po příležitostném poštovním razítku ke zmíněné výstavě. Nějak se nám tento způsob propagace významných kulturních událostí postupně vytrácí ze života.

Poštovní známky s tematikou spojenou s Řádem benediktinů nacházíme v mnoha evropských zemích. U nás je to známka vydaná k propagaci Světové výstavy PRAGA 2008 – Klášter Emauzy v Praze (Michel č.571) – OBR.1. Velmi reprezentativně působí maďarský aršík k tisíciletí Benediktinského arciopatství Panonhalma – OBR.2. Dále jsou to například: Opatství Sv.Havla v Sankt Gallen ve Švýcarsku – OBR.3. Opatství Ottobeuren v Německu, nazývané též švábským Escorialem – OBR.4, Kláštery Maria-Laach a Opatství Bursfelde – OBR.5. V Rakousku je 14 benediktinských klášterů, na známkách nalézáme např. Arciopatství Sv.Peter Salzburg – OBR.6, Opatství St.Georgenberg – OBR.7, Klášter Melk tyčící se na Dunajem_OBR.8, Klášter Kremsmünster_OBR.9, a další. Mateřský klášter Benediktinů se nachází v Itálii - Opatství MONTECASSINO_OBR.10, který byl téměř zničen ve 2.světové válce.

Výčet známek souvisících s benediktiny není zdaleka úplný. Mnohé další známky zobrazují vzácné, nejen sakrální památky.

Otevři zahradu rajskou
Obr. 1

Otevři zahradu rajskou
Obr. 2

Otevři zahradu rajskou
Obr. 3

Otevři zahradu rajskou
Obr. 4

Otevři zahradu rajskou
Obr. 5

Otevři zahradu rajskou
Obr. 6

Otevři zahradu rajskou
Obr. 7

Otevři zahradu rajskou
Obr. 8

Otevři zahradu rajskou
Obr. 9

Otevři zahradu rajskou
Obr. 10


Autor: Jaroslav Tomandl | 12. 11. 2014

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223