Osobnosti - Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Datum vydání: 14. 3. 2016


Datum vydání: 16. března 2016
Název emise: Osobnosti: Tomáš Baťa (1876 – 1932)
Nominální hodnota: 13 Kč
Katalogové číslo: 878
Výtvarný návrh: Eva Hašková
Rytina: Jaroslav Tvrdoň
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 23 x 40
Druh tisku: rotační ocelotisk kombinovaný dvoubarevným hlubotiskem 


Námět známky:

portrét Tomáše Bati s počátečním písmenem „B“ z typického slovního logotypu

Tomáš Baťa (3. 4. 1876, Zlín – 12. 7. 1932, Otrokovice), československý podnikatel, „král obuvi“ – tvůrce světového obuvnického impéria, starosta Zlína (1923–1932), veřejný činitel. Spolu s bratrem Antonínem ml. a sestrou Annou založil r. 1894 ve Zlíně obuvnickou firmu Baťa a postupně z ní vytvořil rozsáhlý komplex výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí, byl jedním z největších podnikatelů své doby. Zavedl originální metody řízení výroby a obchodu a také systém motivace pracovníků (Baťova soustava řízení), dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů. Jeho postupy byly na tehdejší podnikání revoluční a jsou stále užívány jako příklady práce top managementu. Rozsahem svých aktivit (35 oborů výroby, obchodu, dopravy, služeb a financí) působil na úroveň podnikání v Československu, nízkými cenami svých bot ovlivnil profil spotřebního průmyslu. Spolu s budováním svého továrního areálu dokázal podle svých představ přebudovat město Zlín. Jako jeho starosta prosadil koncepci zahradního města s originální funkcionalistickou architekturou; ze Zlína se tento styl šířil spolu s Baťovými továrnami do dalších míst v Československu, Evropě a Severní Americe. Vytvořil rozvětvený vzdělávací systém. Své zaměstnance motivoval k využívání zdokonalovacích kurzů celoživotního vzdělávání, zřídil pro ně odbornou školu (Baťova škola práce pro Mladé muže a Mladé ženy). Jako starosta Zlína prosadil zavedení experimentálních forem veřejného školství („zlínské pokusné školství“). Zřízením nemocnice ve Zlíně položil základy k moderní zdravotnické péči ve městě a regionu. Prosazováním projektů dálkové železniční, letecké, říční a silniční dopravy mířil ke zlepšení soustavy komunikací v rámci zlínského regionu i celého Československa.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)
Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu - Osobnosti - Tomáš Baťa (1876 – 1932)

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz