Nabídka našeho eshopu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

522-537 - vícepásky v čistém stavu

  • Cena: 14500 Kč

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Dátum vydania: 27. 2. 2012
Název emise: Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)
Nomin. hodnota: 0,50 €
Číslo emisie: 512
Autor: akad. mal. Karol Felix
Rozmery známky: 33,9 x 26,5 mm
Technika tlače: Ofset

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Informácie:

Samo Chalupka patrí medzi najvýznamnejších slovenských básnikov. Bol popredným predstaviteľom literárneho romantizmu. Patril medzi najstarších príslušníkov štúrovskej generácie osobností, ktoré stáli s Ľudovítom Štúrom pri zrode modernej slovenskej literatúry i modernej slovenskej národnej ideológie. Narodil sa 27. februára 1812 v Hornej Lehote pri Banskej Bystrici v rodine evanjelického farára. Po štúdiách na viacerých gymnáziách nastúpil r. 1827 do evanjelického lýcea v Bratislave a teologické štúdium ukončil r. 1833 vo Viedni. Pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom, neskôr ako farár v Jelšavskej Teplici a od r. 1840 v rodnej Hornej Lehote. Ako dobrovoľník sa v r. 1830 – 1831 zúčastnil poľského povstania proti útlaku cárskym Ruskom. V bojoch bol ťažko ranený a s ranou mal problémy až do konca života.
Básnické dielo Sama Chalupku je rozsahom neveľké, ale o to významnejšie. Básne začal písať už počas štúdia na bratislavskom evanjelickom lýceu v klasicistickej prozódii v biblickej češtine. Ako prvý slovenský básnik začal písať básne podľa prozódie slovenskej ľudovej piesne, čo ho podnietilo opustiť biblickú češtinu a prikloniť sa k Štúrovej pravopisnej reforme slovenčiny. Jeho základné básnické diela vznikli v 30., 40. a 60. rokoch 19. storočia a súborne vyšli v zbierke „Spevy“ r. 1868. Odvtedy vyšli v niekoľkých ďalších vydaniach a patria do základného, stále obľúbeného básnického fondu Slovenska. Tematicky čerpá najmä zo slovenskej histórie, z jánošíkovskej tradície, ktorú chápe ako boj za slobodu a sociálnu spravodlivosť, z bojov proti osmanským Turkom, z bojov národa za slobodu a rovnoprávnosť. Jeho hrdinovia sú verní národu, myšlienkam slobody, voľnosti, rovnoprávnosti a spravodlivosti, pre ktoré sú ochotní obetovať aj svoj život. Najznámejšia báseň S. Chalupku  „Mor ho“ sa stala kultovou, ktorej nápevy sa vždy objavovali v čase vystupňovaného boja Slovákov za národné a sociálne oslobodenie, za slobodu, rovnoprávnosť a demokraciu (prvá a druhá svetová vojna, Slovenské národné povstanie, r. 1968 a 1989 až 1993). Patrí k tým slovenským básnikom, ktorého tvorba je známa v najširších vrstvách slovenského obyvateľstva.
PhDr. Anton Hrnko, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Osobnosti: Samo Chalupka (1812 – 1883)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Zdeněk Jindra | 12. 5. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Československo 1918-1939, komplet - 1x desky, 1x archivní box, vč.zesílených obalů - zasklené

Zasklený komplet Československo 1918-39 + 1x desky+1x archivní box

  • Cena: 3545 Kč
LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

LINDNER - PHILA-COMBI-BOX - zoubkoměr, průsvitky

  • Cena: 546 Kč