Osobnosti - Mistr Jan Hus

Datum vydání: 17. června 2015
Název emise: Osobnosti - Mistr Jan Hus
Nominální hodnota: 13 Kč
Katalogové číslo: 852
Výtvarný návrh: Vladimír Suchánek
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 23 x 40
Druh tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou

Osobnosti - Mistr Jan Hus

Námět známky:

Na známce je vyobrazen portrét Mistra Jana Husa.

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice), byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší církve.

Byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho. Studoval na pražské univerzitě, od roku 1398 zde vyučoval a v roce 1401 byl zvolen děkanem filozofické fakulty. V letech 1409–1410 byl jejím rektorem, kde prosazoval větší podíl Čechů na vedení univerzity. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Hus se například ve svém nejvýznamnějším spisu O církvi snaží ukázat, že hlavou církve je Ježíš Kristus a křesťané nemusejí poslouchat papeže, pokud jsou jeho nařízení v rozporu s Biblí. Hus tak napadá právo papeže být hlavou církve. Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wickliffa (v češtině je znám jako Jan Viklef), který je spolu s Husem považován za jednoho z prvních reformátorů církve. Oba kritizovali například křížové výpravy a vyzývali k následování Bible.

Jan Hus je označován za jednoho z nejvýznamnějších Čechů. Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace.

Se známkou se vydává obálka prvního dne včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je fragment ze středověkého dřevořezu upálení Mistra Jana Husa. Obálka je vytištěna ofsetem v barvě černé. Na razítku je gotické písmeno H a text: Husinec, 17. 6. 2015.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Osobnosti - Mistr Jan Hus

Osobnosti - Mistr Jan Hus

Osobnosti - Mistr Jan Hus

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 16. 6. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223