Osobnosti - Jindřich Fügner

Datum vydání: 7. 9. 2022


Datum vydání: 7. září 2022

Název emise: Osobnosti - Jindřich Fügner

Nominální hodnota: 27 Kč

Katalogové číslo: 1173

Tiskové listy: á 50 ks známek

Výtvarný návrh: Eva BartošováPortrét Jindřicha Fügnera doplněný kresbami cvičící ženy a muže ve sportovních pozicích Emise Osobnosti je věnována Jindřichu Fügnerovi u příležitosti jeho dvoustého výročí narození. Jindřich Fügner je nerozlučně spjat se založením Sokola. Narodil se v Praze roku 1822 v rodině obchodníka s látkami. Studoval gymnázium, v páté třídě však musel pro své svobodomyslné jednání ústav opustit a věnoval se obchodu. Svůj hospodářský a kulturní obzor si rozšířil cestami do Francie, Německa, Belgie, Itálie a Anglie. V roce 1849 si otevřel samostatný obchod, avšak práce v něm ho neuspokojovala, více se věnoval svým kulturním a sportovním zájmům, pokračoval v sebevzdělávání. V roce 1853 se oženil a po roce se manželům Fügnerovým narodila dcerka Renáta. Několik let byl jejím domácím učitelem Tyrš, který se pak v roce 1873 se svou žačkou oženil. Padesátá léta měla vliv na upevnění Fügnerova vlasteneckého cítění. Bachův absolutismus, studium českých dějin a příklady antických hrdinů, to vše vedlo Jindřicha Fügnera ke sblížení s Tyršem. Při šťastném osudovém setkání obou mužů v křivoklátské přírodě došlo k názorové shodě a posléze k uskutečnění velkolepé sokolské myšlenky. Ve funkci prvního starosty Sokola se zapsal do dějin jako výborný organizátor, nezištný, štědrý anonymní podporovatel hospodářských zájmů Sokola a ryzí demokrat. Bez jeho hmotné podpory by Sokol nepřekonal svá první léta. Bezpříkladná skromnost, pracovitost, čestné a vždy přátelské vystupování, hospodářský a kulturní rozhled, to byly hlavní rysy jeho osobnosti. Nedočkal se plného rozvoje Sokola, 15. 11. 1865 ve svých čtyřiceti třech letech zemřel.

(zdroj www.cpost.cz)


FDC – obálka prvního dne vydání:


Se známkou je vydaná obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.

(zdroj www.cpost.cz)

Autor: Zdeněk Jindra
ZdenekJindra@infofila.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz