Osobnosti - Jakub Jan Ryba

Datum vydání: 14. října 2015
Název emise: Osobnosti - Jakub Jan Ryba
Nominální hodnota: 13 Kč
Katalogové číslo: 863
Výtvarný návrh Eva Hašková
Tiskové listy:á 50 ks známek
Rozměr obrázu známky: 23 x 40
Druh tisku: rotační ocelotisk v barvě černomodré kombinovaný hlubotiskem v barvách žluté, modré a šedomodré

Osobnosti - Jakub Jan Ryba

Námět známky:

Na poštovní známce jsou vyobrazeny autentické varhany z roku 1750, na něž Ryba sám hrával a kde pravděpodobně poprvé zazněla i jeho slavná Česká mše vánoční. Dále pak fiktivní portrét J. J. Ryby, protože jeho skutečná podoba není nikde doložena.

Jakub Jan Ryba byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Narodil se 26. října 1765 v Přešticích, zemřel 8. dubna 1815 ve Voltuši u Rožmitálu pod Třemšínem. Sbíral lidové písně, sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční z roku 1796.

Již jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval v Praze Piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785 studoval filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny a němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem.

Ryba byl autorem celkem zhruba 1300 kompozic různého rozsahu a nejrůznějších forem, z nichž převažovala duchovní hudba.

Stylově vychází Rybova ranější tvorba z principů raného klasicismu s převahou homofonie. V průběhu času však zaměření Rybovy hudby dále vyzrává a ve skladbách napsaných po roce 1800 se místy přibližuje až raně romantickému hudebnímu jazyku. Rybovi patří primát v kompozici umělé světské písně s klavírním doprovodem na české texty.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka.
(zdroj www.cpost.cz)

Osobnosti - Jakub Jan Ryba

Osobnosti - Jakub Jan Ryba

Osobnosti - Jakub Jan Ryba

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.


Autor: Zdeněk Jindra | 23. 10. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář