Osobnosti: F. J. Gerstner, J. Ježek a S. Freud

OSOBNOSTI - FRANTIŠEK JOSEF GERSTNER (1756 - 1832)

Osobnosti:  F. J. Gerstner, J. Ježek a S. Freud


Katalogové číslo: 463
Datum vydání: 22.02.2006
Nominále: 11.0 Kč
Tiskové listy: 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Markéta Prachatická
Rytina: Miloš Ondráček

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, tmavomodré, modré a žluté

Námět známky: František Josef Gerstner (1756-1832) Význačný český vědec F. J. Gerstner studoval matematiku a astronomii na univerzitě v Praze a po krátkém působení na vídeňské hvězdárně se stal profesorem vyšší matematiky v Praze. Byl členem Královské české společnosti nauk. V r. 1795 byl povolán do Vídně za člena dvorské studijní komise a svými návrhy na reorganizaci technického školství se podílel na jeho rozvoji v habsburském soustátí. Na počátku 19. stol. vedly jeho podněty k přetvoření inženýrské školy v Praze na technické učiliště, které zahájilo činnost v r. 1806. Gerstner se stal jeho ředitelem. Přispěl též k rozvoji řady technických oborů a jejich praktického využití. Za své zásluhy byl v r. 1810 povýšen do rytířského stavu. Na známce, která vychází k 250. výročí jeho narození, je portrét F. J. Gerstnera a jeho životopisná data.
OSOBNOSTI - JAROSLAV JEŽEK (1906 - 1942)

Osobnosti:  F. J. Gerstner, J. Ježek a S. Freud


Katalogové číslo: 464
Datum vydání: 22.02.2006
Nominále: 12.0 Kč
Tiskové listy: 50 kusů známek
Rozměr obrázku známky: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Markéta Prachatická
Rytina: Miloš Ondráček

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, červené, růžové a žluté

Námět známky: Jaroslav Ježek (1906-1942) J. Ježek byl vedle J. Wericha a J. Voskovce nejvýraznější postavou Osvobozeného divadla, v němž působil jako skladatel, dramaturg a dirigent. Od narození trpěl šedým zákalem, viděl slabě jen na jedno oko a po onemocnění spálou byl nedoslýchavý. Základy hudebního vzdělání získal v dětském slepeckém ústavu. Po absolvování pražské konzervatoře studoval na mistrovské škole u J. Suka a A. Háby. Při ročním studijním pobytu v Paříži poznal americký jazz a soudobou vážnou hudbu. Byl výborným klavíristou. Od r. 1928 začala jeho dlouholetá spolupráce s J. Voskovcem a J. Werichem. Pro Osvobozené divadlo psal scénickou hudbu a písně, které tvoří základ české moderní jazzové a taneční hudby (např. Tři strážníci, Nebe na zemi, Tmavomodrý svět). Skládal také filmovou hudbu (např. Hej rup, Pudr a benzin), koncertní, komorní i orchestrální skladby. Začátkem r. 1939 odjel spolu s Voskovcem a Werichem do Ameriky, kde vyučoval hudbě, řídil Československý pěvecký sbor a kde také zemřel. Známka s portrétem J. Ježka a životopisnými daty připomíná 100. výročí jeho narození.
OSOBNOSTI - SIGMUND FREUD (1856 - 1939)

Osobnosti:  F. J. Gerstner, J. Ježek a S. Freud


Katalogové číslo: 465
Datum vydání: 22.02.2006
Nominále: 19.0 Kč
Tiskové listy: 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Markéta Prachatická
Rytina: Miloš Ondráček

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě okrové, tmavozelené, zelené a žluté

Námět známky: Sigmund Freud (1856-1939) Významný rakouský neurolog a psychiatr S. Freud se narodil v židovské rodině v Příboře na Moravě. Po univerzitních studiích ve Vídni se úspěšně zabýval fyziologií a neuropatologií. Pak se začal intenzivně věnovat studiu a léčení neuróz. Založil vědní obor psychoanalýzu jako koncept vývoje osobnosti a způsobu terapie duševních poruch. Léčbu založil na technice volných asociací a výkladu snů. Všechny formy lidské činnosti vykládal jako projevy pudů, zejména sexuálního. Jeho psychoterapeutická škola dalekosáhle ovlivnila vývoj psychologie. Po připojení Rakouska k hitlerovskému Německu byl nucen emigrovat do Londýna, kde zakrátko zemřel. Jeho rozsáhlá a systematická vědecká práce je shrnuta v 18 svazcích sebraných spisů. Známka s portrétem S. Freuda a jeho životopisnými daty připomíná, že letos uplynulo 150 let od jeho narození.

Autor: Česká pošta | 8. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223