Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Dátum vydania: 3. 10. 2012
Název emise: Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)
Nomin. hodnota: 1,10 €
Číslo emisie: 523
Autor: Marián Čapka
Rytec: František Horniak
Rozmery známky: 44,4 x 30,5 mm
Technika tlače: Ocelotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom

Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Informácie:

Anton Bernolák bol popredný predstaviteľ slovenského národného hnutia na prelome 18. a 19. st., rímskokatolícky kňaz, jazykovedec a organizátor slovenského kultúrneho a spoločenského života. Po ňom je pomenovaná celá generácia slovenských národných dejateľov, ktorí si osvojili ním kodifikovanú slovenčinu a ideu slovenskej národnej osobitosti. Narodil sa 3. októbra 1762 v dnes zaniknutej oravskej dedine Slanica v rodine drobného zemana. Po gymnaziálnych štúdiách v Ružomberku študoval teológiu na rôznych miestach. Teologické štúdia zakončil roku 1787 na bratislavskom Generálnom seminári, založenom Jozefom II. na výchovu vlasteneckých a osvieteneckých kňazov. Ako stúpenec tereziánskych a jozefínskych reforiem sa aktívne zapojil do ich presadzovania. Súčasťou tejto práce bola i jeho kodifikácia spisovného slovenského jazyka na báze západoslovenských nárečí vydaním Filozoficko-kritickej rozpravy o slovenských písmenách (1787), Slovenskej gramatiky (1790) a Etymológie slovenských slov (1791). Ako organizátor sa zaslúžil o vznik Slovenského učeného tovarišstva (1792), prvej celonárodnej kultúrnej a vedeckej organizácie. Jeho najväčšou a dodnes v mnohých smeroch neprekonanou prácou je päťzväzkový Slowár Slovenskí, Česko-Latinsko-Nemecko-Uherskí, ktorý však vyšiel až po jeho smrti v rokoch 1825 – 1827. Jeho prvé uzákonenie spisovnej slovenčiny sa ujalo len v kruhoch katolíckych vzdelancov a jeho norma sa nestala celonárodným jazykom. Napriek tomu v bernolákovčine vznikli významné osvetové i literárne diela, ktoré významne obohatili slovenskú kultúru. Od r. 1797 pôsobil ako farár v Nových Zámkoch, kde 15. januára 1813 zomrel.
Známka vsadená do hárčeka zobrazuje portrét A. Bernoláka s otvorenou knihou, symbolizujúcou nový začiatok slovenského jazyka po jeho kodifikácii. Na hárčeku sú zobrazené najvýznamnejšie diela A. Bernoláka a miesta spojené s jeho účinkovaním (rodný dom, bratislavský Generálny seminár, fara v Nových Zámkoch a i.). Na FDC je zobrazený jeho rodný dom.
PhDr. Anton Hrnko, CSc.
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Osobnosti: Anton Bernolák (1762 – 1813)

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 11. 2. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223