Osobnosti 2007: Fráňa Šrámek a Karel Slavoj Amerling

Osobnosti 2007: Fráňa Šrámek a Karel Slavoj Amerling

Katalogové číslo: 0499
Datum vydání: 10.01.2007
Nominále: 7.5 Kč
Tiskové listy: 50
Rozměr obrázku známky: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Josef Saska
Rytina: Václav Fajt

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, růžové, modré a červené

Námět známky: Fráňa Šrámek (1877-1952) Básník, prozaik, dramatik a publicista Fráňa Šrámek studoval na gymnáziu v Písku a pak práva v Praze, která však nedokončil a začal se věnovat literatuře. Postupně prošel různými uměleckými proudy. Jeho počáteční tvorba je charakteristická anarchismem a antimilitarismem spolu s impresionismem a symbolismem (např. Života bído, přec tě mám rád, Žasnoucí voják, Modrý a rudý). Tato tvorba je Šrámkovým nejcennějším přínosem pro českou literaturu poč. 20. stol. Postupně se uchyloval od společenské revolty ke smyslovému životu (např. román Stříbrný vítr, sbírka Splav, drama Léto). Šrámkův básnický výraz je silně emocionální, čerpá z lidového jazyka a městského folklóru. Jeho pozdní tvorba je prostoupena melancholií a životní rezignací. Na známce je básníkův portrét a jeho životopisná data, v pozadí je naznačeno město Písek. Známka připomíná 130. výročí básníkova narození.
Osobnosti 2007: Fráňa Šrámek a Karel Slavoj Amerling

Katalogové číslo: 0500
Datum vydání: 10.01.2007
Nominále: 19.0 Kč
Tiskové listy: 50
Rozměr obrázku známky: 30 x 23 mm
Výtvarný návrh: Josef Saska
Rytina: Václav Fajt

Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný čtyřbarevným hlubotiskem v barvě žluté, růžové, zelenomodré a modré

Námět známky: Karel Slavoj Amerling (1807-1884) Český lékař, přírodovědec, pedagog a filozof Karel Slavoj Amerling byl velkým zastáncem díla J. A. Komenského, za jehož pokračovatele se považoval. Vystudoval medicínu v Praze, ale zajímala ho i filozofie, teologie a přírodní vědy. Hodně cestoval po Evropě. Po návratu do Prahy byl soukromým lékařem, ale zabýval se myšlenkou vybudovat české školství vyhovující potřebám českého národa. V r. 1839 založil vzdělávací ústav Budeč pro učitele, ženy a řemeslníky. Zde praktikoval výuku založenou na přírodních vědách úzce spjatých s průmyslem a zemědělstvím. V letech 1848-68 byl ředitelem 1. c. a k. vzorné hlavní školy české – ústavu pro přípravu budoucích učitelů. Zdůrazňoval Komenského principy názornosti a přiměřenosti výuky a vypracoval návrh školského systému podle těchto zásad. Když byl z politických důvodů odvolán, zasloužil se v r. 1871 o zřízení ústavu pro mentálně postižené děti v pražském Ernestinu. Stal se jeho ředitelem a zabýval se i výzkumnou činností. Na známce je Amerlingův portrét s atributy jeho vědecké a pedagogické činnosti. Známka vychází k 200. výročí jeho narození.

Autor: Česká pošta | 3. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223