Osobnosti 2005

Osobnosti 2005

Název emise: Osobnosti Bohuslav Brauner
Datum vydání: 13. 4. 2005
Nominále: 7,50 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrazu známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Oldřich Kulhánek
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku známky: rotační ocelotisk v barvě tmavohnědé kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě růžové modrozelené a fialové
Námět známky: Bohuslav Brauner (1855 – 1935, význačný český anorganický chemik, přítel D. I. Mendělejeva, se zabýval zejména prvky vzácných zemin, stanovením jejich atomových hmotností a jejich zařazováním do periodické soustavy prvků. V 80. letech 19. století předpověděl existenci izotopů a navrhl jako základ relativních atomových hmotností prvků kyslík, což bylo později mezinárodně přijato. B. Brauner působil jako profesor na Karlově univerzitě v Praze a autorsky či spoluautorsky publikoval na 170 odborných prací. Na známce je portrét B. Braunera doplněný jeho jménem a životopisnými daty.
Katalogové číslo: 0431
Osobnosti 2005

Název emise: Osobnosti Adalbert Stifter
Datum vydání: 13. 4. 2005
Nominále: 12 ,00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrazu známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Oldřich Kulhánek
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku známky: rotační ocelotisk v barvě tmavofialové kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě fialové, červené a modré Námět známky: Adalbert Stifter (1805 – 1868), básník Šumavy, skvělý vypravěč dávno zapomenutých příběhů, talentovaný malíř s citem pro krajinu, její nálady a barvy, se narodil v Horní Plané, prožil však převážnou část svého života v Rakousku. Jeho literární tvorba byla ovlivněna klasickými ideály humanismu. Kladl důraz na harmonii člověka s přírodou, duševní vyrovnanost, zbožnost a mravní čistotu. K jeho nejznámějším povídkám patří „Křišťál“. Rozsáhlý výchovný román „Pozdní léto“ a román z českých dějin „Vítek“ byly oceněny až ve 20. století. Svým životem i dílem zosobňoval ideál česko-německé symbiózy. Na známce, která vychází k 200. výročí jeho narození, je potrét A. Stiftera, jeho jméno a životopisná data.
Katalogové číslo: 0432
Osobnosti 2005

Název emise: Osobnosti Mikoláš Dačický z Heslova
Datum vydání: 13. 4. 2005
Nominále: 19,00 Kč
Tiskové listy: Oldřich Kulhánek
Rozměr obrazu známky: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: á 50 ks známek
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku známky: rotační ocelotisk v barvě zelenočerné kombinovaný tříbarevným hlubotiskem v barvě šedé, fialové a tmavomodré
Námět známky: Český básník a kronikář Mikoláš Dačický z Heslova (1555 -1626) byl vzdělán v latině a v literárním umění, studoval i práva a hospodářství, přesto však se nevěnoval žádnému povolání, neboť jeho dědický podíl po otci mu umožňoval bezstarostný život hospodského povaleče a rváče. Až jako starý vyrovnaný muž začal zpracovávat kroniky města Kutná Hora, které napsali jeho předkové, a pokračoval v nich rokem 1575 až do své smrti. V těchto „Pamětech“ zachycuje běžný život Kutné Hory, která byla tehdy centrem obchodu v Čechách. Podává cenná svědectví v historii hornictví, dolování a mincovnictví. Všímá si úplatných úředníků, uvádí tresty středověkého práva, zachycuje svatby i úmrtí, zmiňuje se o moru a nezaujatě líčí události kolem Bílé hory, jichž byl svědkem. Své satirické a jiné básně shrnul do spisu „Prostopravdy“. Známka s portrétem M. Dačického je vydána ke 450. výročí jeho narození a je doplněna jménem a životopisnými daty.
Katalogové číslo: 0433


Autor: Redakce | 17. 5. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář