Opět fungují stránky www.perfin.com

Po několik měsíců trvající přestávce opět fungují stránky www.perfin.com. Tato přestávka byla využita k vylepšení po obsahové stránce. Nově je zařazena stať o historii a vývoji organizovaného sbírání perfinů u nás. Na začátku byla skupina při KF 00-65 Praha, od r. 1986 nejprve Skupina sběratelů perfinů při teritoriální komisi SČF, později sekce jako součást Společnosti teritoriální filatelie SČF. V letech 1993 – 1997 sekce nefungovala – zejména pod vlivem rozdělení bývalého Československa. Současnost zahrnuje období od r. 1998, kdy byla činnost sekce obnovena. Nejčerstvější událostí se stalo schválení samostatné Společnosti sběratelů perfinů Předsednictvem SČF na 11. zasedání ze dne 12.11.2005.

Dál stránky obsahují přehled katalogů perfinů různých zemí, které vyšly v češtině, aktuality a odkazy. Kromě toho budeme usilovat o další vylepšení (např. přípravu a spuštění dalších jazykových verzí).

Autor: Vladislav Beneš | 20. 12. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223