Olympiády - ale tie iné

Pod pojmom olympiáda sa kedysi bežne rozumel cyklus medzi dvoma hrami športových súťaží, ktoré prebiehali v starom Grécku. Dnes tento pojem vzťahujeme najmä na olympijské hry alebo hry zimných olympiád, ktoré sa konajú raz za 4 roky v rôznych mestách sveta, ktoré súperia o to, komu bude ich konanie pridelené. V Čechách a na Slovensku, ako aj v niektorých ďalších krajinách, prebiehajú však aj ďalšie školské súťaže pod týmto menom. Najvýznamnejšie z nich sú tie, ktoré sa konajú každoročne z matematiky, prírodovedných predmetov fyziky, chémie, biológie a ďalšie. Ich hlavným organizátorom je ministerstvo školstva s iným inštitúciami, napr. s Jednotou matematiky a fyziky. Svoju olympiádu majú aj mladí filatelisti a je zaujímavé, že Slovenská pošta, a.s., k filatelistickej olympiáde vydala pred časom príležitostnú poštovú známku. A v tejto tradícii aj pokračuje. Už bola vydaná poštová známka k fyzikálnej olympiáde a v emisnom pláne sa pripravuje vydanie ďalších známok k týmto náročným súťažiam pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, z ktorých tí najlepší postupujú do medzinárodného kola olympiád.

Aj keď sa to zdá ako novinka, uvediem informáciu, že k XXV. ročníku fyzikálnej olympiády, ktorej krajské kolo sa konalo v r. 1984 v Nitre, organizátor – Katedra fyziky PF Nitra pripravila príležitostnú poštovú pečiatku k tomuto jubileu. Súťaže som sa zúčastnil so svojimi žiakmi aj ako vedúci delegácie súťažiacich z Trnavského okresu. Priložená doporučená filatelistická celistvosť je s príležitostnou poštovou pečiatkou, známkou Nitrianskeho hradu a štvorblokom známok s obrazom významného slovenského matematika, akademika SAV Juraja Hronca, ktorý v rokoch 1924 až 1939 pôsobil ako profesor matematiky na Českej vysokej škole technickej v Brne.

Olympiády - ale tie iné


Autor: Ján Mička | 15. 5. 2018

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář