Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte

Filatelistický trh obohatila publikace známého slovenského filatelisty a publicisty Miroslava Bachratého „Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte“. Vkusně upravenou publikaci o osmdesáti stranách vydalo Združenie klubov filatelistov Bratislava v rámci edice Metodické příručky pro vzdělávání námětových sběratelů.

Autor popisuje skladbu a základní třídění otisků. Podrobně se zabývá využitím výplatních otisků v tematickém exponátu z pohledu nositele tematické informace a upozorňuje na jejich dokumentační i ilustrační hodnotu, neopomíjí ani zmínku s souvislosti s jejich využitím jako předmětu filatelistické studie. K pečlivě zpracovaným patří i kapitoly věnované faktorům, které ovlivňují filatelistickou hodnotu celistvostí s výplatními otisky, posuzování kvality otisků a jejich oceňování. Vše je doplněno bohatým ilustračním i dokumentačním materiálem.

Účel pojednání – poskytnout námětově orientovanému sběrateli nejkomplexnější obraz o možnosti využití otisků výplatních strojů – se plně zdařil. Jsem však přesvědčen, že cenné informace získají i filatelisté ostatních sběratelských oborů, neboť publikace jim odhaluje všechny taje uvedeného, někdy neprávem opomíjeného filatelistického materiálu.

Publikaci mohou zájemci získat na adrese autora (Bazovského 18, 841 01 Bratislava) za úhradu výrobních nákladů 3 € + poštovné 2,16 €.

Odtlačky výplatných strojov v tematickej zbierke a exponáte


Autor: Walter Müller | 21. 7. 2009

Komentáře

Využitie OVS

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223