Odkaz Tomáše Garrigua Masaryka ve sbírkách Poštovního muzea

Informace k výstavě Odkaz Tomáše Garrigua Masaryka ve sbírkách Poštovního muzea, která se koná od 4. 2. 2004 do 4. 4. 2004 v Poštovním muzeu v Praze

S poštovní problematikou se T. G. Masaryk seznamoval ještě jako říšský poslanec za Českou stranu pokrokovou, jak o tom svědčí odpověď na žádost poštovní oficiantky Jindřišky Orlové z Jaroměřic z roku 1907, kterým výstava začíná. Jako první prezident Československé republiky sledoval se zájmem první kroky československé poštovní správy, neboť si byl vědom její důležité úlohy pro zajištění životaschopnosti nově vzniklého státního útvaru. S jejími zaměstnanci se setkával i neformálně při různých příležitostech.

Poštovní zaměstnanci si ve velké většině svého prezidenta vážili a kromě oficiálních akcí poštovní správy jeho osobě věnovali řadu soukromých akcí, od pozdravných telegramů k jeho narozeninám zasílaných jednotlivými poštovními úřady až po výstavy, věnované jeho osobě, či spoluúčast při instalování jeho soch či pamětních desek. Na "svého prezidenta" nezapomněli ani po jeho smrti a v těžkých dobách okupace byl jeho odkaz námětem řady dopisnic, pamětních listů, příležitostných poštovních razítek apod., které vydávala polní pošta československých zahraničních jednotek ve Francii a ve Velké Británii v průběhu 2. světové války.

Portrét T. G. Masaryka se stal námětem také řady oficiálních vydání dopisnic, příležitostných razítek a poštovních známek, které jeho osobě či jeho odkazu věnovala poštovní správa a to v takové míře, kterou nedosáhl žádný další prezident. Velkou pečlivost věnovala především československým poštovním známkám s jeho portrétem, na kterých se podíleli nejvýznamnější umělci.

Česká pošta, s.p. Poštovní muzeum využilo své bohaté sbírky listinného a známkového materiálu, aby odkaz T. G. Masaryka připomnělo veřejnosti a tím navázalo na tradici první republiky, přerušené nadlouho ve druhé polovině 20. století, kdy socialistické spoje se spíše snažily, v souladu s vládnoucí ideologií, aby osoba prvního prezidenta samostatné republiky byla zapomenuta. Výstavu představilo krajanům v Českém centru v Bruselu (kdy), v září 2004 v Muzeu TGM v Hodoníně a nyní v Poštovním muzeu v Praze.

V den výročí Masarykových narozenin, 7. března, bude v Poštovním muzeu, v ulici Nové mlýny 2, v Praze 1 od 10 do 12 a od 13 do 15 hod. příležitostná poštovní přepážka, na které bude používáno příležitostné poštovní razítko k výstavě a v prodeji dopisnice s reprodukcí fotografie T. G. Masaryka při rozhlasovém projevu k Američanům v rámci oslav George Washinghtona 22. 2. 1932. Autorem přítisku na dopisnici a příležitostného poštovního razítka je grafik Karel Dvořák.

Komisařkami výstavy jsou Mgr. Alena Reichová a Mgr. Patricia Tošnerová

Autor: Redakce | 5. 2. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223