Odborný seminář - Jak připravit exponát pro filatelistickou výstavu

Tento odborný seminář se konal v sobotu 6. 10. 2012 v Kometa PUBu, Kounicova 20, Brno. Přednášející byli v sestavě místopředseda SČF Jiří Sedlák, který působil současně jako moderátor, dále naši jurymané a vystavovatelé Bedřich Helm, Vít Vaníček a Jiří Černý. Pokud jsem dobře počítal, semináře se zúčastnilo celkem 15 lidí, což je tak ideální i pro neformální diskusi, protože diskutovat bylo opravdu o čem.

Odborný seminář - Jak připravit exponát pro filatelistickou výstavu
Úvodní slovo má Jiří Sedlák, vlevo Bedřich Helm

Úvodní příspěvek měl Bedřich Helm, náš dlouholetý úspěšný vystavovatel, juryman i národní komisař. Seznámil nás s problémy, které si běžný vystavovatel ani neuvědomuje, jako například, že při každé mezinárodní výstavě musí být k vývozu exponátů do zahraničí povolení ministerstva kultury. Další otázkou je pojištění exponátů, transport exponátů na místo výstavy a jejich instalace. Zajímavé je, že exponáty jsou pojištěné v podstatě pouze při transportu, ale přímo na výstavní ploše již ne! Bedřich Helm vyprávěl svoje zážitky z výstavy v Indonésii, kde působil jako národní komisař za Českou republiku. I přesto, že je Indonésie pro nás značně exotická, tak výstava poštovních známek prý měla slušnou návštěvnost ze strany diváků. Bedřich Helm mluvil o jazykových bariérách ze strany některých jurymanů i národních komisařů z celého světa, jaké někdy nastávají problémy při hodnocení některých exponátů, kdy mají členové komise na exponát rozdílný názor.

Poté vystoupil se svojí přednáškou Vít Vaníček, který je kromě již zmíněných funkcí i jeden z ředitelů FEPA, tedy Evropské filatelistické federace. Pan Vaníček se zaměřil hlavně na popis exponátu, kdy je nutno co nejlépe a nejpřesněji názvem vystihnout samotnou podstatu toho, co vystavovatel vlastně vystavuje. Uváděl několik případů, kdy kvůli nepřesnému vystižení dojde ke srážce bodů. Značnou část svého času věnoval otevřené výstavní třídě, kdy budou vystavovatelé na svém exponátu moci vystavovat i nefilatelistické materiály, např. bankovky, mince, vojenské řády atd. Mluvil hlavně o řádném zdůvodění těchto materiálů a o jejich maximálním počtu. Osobně jsem docela zvědavý, jak se tato výstavní třída prosadí. Dotkl se i značně palčivého problému na světových výstavách a to exponáty vystavující lokály a krátkou dobu poštovního provozu v těchto lokálech. Jako příkladech uvedl vynikající exponát Silesia Orientale od Zdeňka Filípka, který na naší národní výstavě právem dostal velkou zlatou medaili, ale na Evropské výstavě v Paříži bohužel jen velkou stříbrnou medaili a tím pádem ani možnost rozšíření exponátu na 8 rámů. Tato záležitost vzbudila značný rozruch, kdy pan Vaníček vyprávěl, že skoro žádný světový juryman nezná Východní Slezsko a cokoliv o jeho poštovních provozu, který tam probíhal zhruba 7 měsíců v roce 1920. Je to samozřejmě diskriminace, ale pan Vaníček vysvětloval tento postoj světových jurymanů, kteří preferují zvláště ve třídě poštovní historie poštovní historii států a ne jejich nevýznamných a krátkodobých lokálů. Osobně si myslím, že pan Vaníček jako jeden z ředitelů FEPA by tento problém měl přednést na nejbližším zasedání FEPA, ať k tomuto problému vydá jasné stanovisko. Přece nemohou všichni vystavovatelé vystavovat Velkou Británii, Německo nebo USA, aby měli šanci dosáhnout na velké zlaté medaile na světových výstavách. To by potom bylo vystavování o ničem!

Odborný seminář - Jak připravit exponát pro filatelistickou výstavu
Pohled do sálu na posluchače přednášky

Poté měl vystoupení Jiří Sedlák, který mluvil jednak o poslední výstavě Premiéra a současně Regionální výstavě v Lidicích 2012 a jednak o svých vystavovatelských zkušenostech. Mluvil o významu úpravy exponátu, za kterou vystavovatelé zbytečně ztrácejí body, ale hlavně o tom, co má exponát obsahovat, jakož i přesná charakteristika exponátu na úvodním listě. Jak říkal, co jsou platné filatelistické vědomosti, když je vystavující do svého exponátu neuvede. Proto kladl důraz na co nejlepší popis všech vystavovaných položek.

Jiří Černý vystoupil se svými zkušenostmi vystavovatele a svoje poznatky demostroval na ukázkách svých exponátů indického státu Travankór a fiskálního exponátu indického státu Bonai. Poukazoval hlavně na důležitost všemožných variant, ať již zoubkování, papíru, průsvitek, barevných odchylek, ale i deskových vad a chybotisků. Tohle když vystavovatel umí správně pojmenovat a popsat, tak se exponát stane skutečně zajímavým. Také zdůraznil nutnost správné identifikace vystavovaných materiálů, hlavně celistvostí, ale i správné určení razítek. V případě indických států to není vůbec jednoduché, v mnoha případech chybí potřebná literatura a tak vystavovateli nezbude než sám luštit v domorodých jazycích. Vzhledem k tomu, že Jiřímu Černému se podařilo vyluštit razítka odesílacích pošt a toto prezentoval na svém exponátu, sklidil za to obdiv všech posluchačů. Škoda, že podobně tento exponát Travankóru, který ve Vysokém Mýtě získal zlatou medaili, podobně neocenili na mezinárodní výstavě ve Švýcarsku, kde získal velkou stříbrnou medaili.

Diskuse se odehrávala během přednášek, kde byl hodně "slyšet" brněnský obchodník a vystavovatel Petr Bláha, který se svým pozoruhodným exponátem Ázerbajdžánu získal v Japonsku též pouze velkou stříbrnou medaili. Když k tomu připočtu i já svoji velkou stříbrnou ze světové výstavy Indipex za svůj Afghánistán, o kterém mohu jednoznačně prohlásit, že je kvalitnější, než byl podobný exponát mého australského kolegy v Praze, který získal pozlacenou medaili, tak si říkám, jestli naší filatelii nechybí ve světě osobnost Ladislava Dvořáčka (bývalý předseda FIP), kdy se ze světových výstav vozily velké zlaté medaile.
Jinak z diskutérů na Infofile, kromě mne a J. Černého se ještě objevili kolegové Regula, Švehla a Prachař.
Takže Infofila měla skutečně docela početné zastoupení.

Autor: Jaromír Petřík | 9. 10. 2012

Komentáře

Malý dodatek .....

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223