Reklama

merkur-revue.eu

Odborná literatura z Pofisu: Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek ČSR 1945 – 1992

Dovoluji se vyjádřit k nové publikaci z dílny kolektivu autorů společnosti POFIS spol. s r.o. Praha očima specializovaného sběratele.

U příležitosti 55 let trvání firmy POFIS byla v září letošního roku představena široké sběratelské veřejnosti nová barevná příručka pro sběratele známek „druhého Československa“. Díky barevnému zpracování se tato příručka řadí k velmi dobrým pomocníkům sběratelů, neboť barevné podání umožňuje snadnou orientaci při vyhledávání označování typů, VV, DV, uspořádání PA s kupony a cenových záznamů PL. Tato příručka shrnuje zatím v největším rozsahu zjištěné zajímavosti o známkách tohoto období, i když celá řada zajímavostí stále čeká na své zveřejnění. Každopádně jde Pofis správným směrem a touto publikací učinil první krok k objektivní informovanosti sběratelské veřejnosti, což se o černobílých předchůdcích zcela říci nedá. Jak sám vedoucí autorského kolektivu – JUDr. Ing. František Beneš, CSc. na zadní straně příručky uvádí, „byla zpracována s co největší pečlivostí, přesto se v ní samozřejmě může vyskytnout přehlédnutá chyba“ a vyzývá čtenáře k zaslání zjištěných nedostatků, aby se v příštím vydání mohly odstranit. Není předmětem tohoto článku kritizovat tiskové chyby, neboť jsem kromě specializovaného sběratele také editorem odborného časopisu Zpravodaj a uvědomuji si, s jakými problémy se technický redaktor musel vypořádat. Prominu proto některé nedostatky v obrázcích a budu se věnovat obsahu příručky.

Díky příspěvkům některých autorů – členů naší Společnosti SČSZ SČF se do příručky dostaly vyobrazení a popis zajímavostí košického a moskevského vydání, nedávno publikovaných i v časopisu Filatelie. Nemalou měrou přispěl k zařazení některých výrazných DV dříve nepublikovaných další náš člen, který prošel zveřejněné poznatky našich členů publikovaných ve starších Zpravodajích. V tomto směru je dle mého názoru třeba pokračovat a po konzultaci s našimi předními odborníky na známky tohoto období (členy naší společnosti) další vydání příručky postupně doplňovat.

Co vidím na příručce pozitivního: kromě již výše vyslovené chvály jsem rád, že se v záhlaví každé emise opět objevuje uvedení autorů výtvarných návrhů a rytců. Velmi záslužným počinem autorského kolektivu bylo také přehodnocení typologie a osobně věřím, že ještě k určitým změnám v budoucnu autoři dospějí. Dalším pozitivem je rozšíření cenových záznamů hlavně o neupotřebené exempláře se stopu po nálepce a známky upotřebené s nečitelným razítkem.

Co mi na příručce vadí: Budu-li na publikaci nahlížet jako na katalog s ceníkem, budu asi spokojený. Mám-li na publikaci nahlížet jako na „učebnici“, pak musím upozornit na to, že stále příručka obsahuje řadu doložitelných nesrovnalostí. Na tyto autorský kolektiv upozorním, aby mohl být vypracován co nejdříve opravný lístek. Dále bych do budoucna doporučoval doplnit do cenových záznamů u emisí tištěných technikou OTp v desetiblocích ceny za čtyřbloky s okraji, neboť řada sběratelů takto uchované části PL vlastní (alespoň obecným vyjádřením v %). Na nás sběratelích je pak rozšiřovat uváděné informace o použité papíry, blokové perforátory, data tisku a odlišnosti s tím související.

Celkově hodnotím publikaci jako vydařenou a doporučuji ji každému specializovanému sběrateli, neboť překonává Specializovanou příručku (v části známky) A.Duška z roku 1988 s jejími doplňky. Osobně tuto příručku řadím na první místo z řady barevných publikací vydavatelství POFIS poslední doby.

Odborná literatura z Pofisu: Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek ČSR 1945 – 1992


Autor: Josef Fronc | 23. 9. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář