Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Datum vydání: 31. srpna 2011
Název emise: Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO
Nominální hodnota: 62 Kč
Katalogové číslo: A691
Výtvarný návrh: Libuše a Jaromír Knotkovi
Rytina: Miloš Ondráček
Tiskové listy:aršík (4 známky + 4 kupony)
Rozměr obrázu známky: 118,5 x 170 mm
Druh tisku: kombinace plnobarevného ofsetu ve spojení s černou rytinou

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Námět známky:

Význam Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava byl umocněn v roce 1990, kdy byla téměř celá oblast spolu se sousedním německým národním parkem Bavorský les vyhlášena v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra jako biosférická rezervace. Cílem biosférické rezervace Šumava je trvale uchovávat typickou šumavskou krajinu se všemi jejími tradičními prvky, včetně způsobu hospodaření.
Biosférická rezervace Šumava se nalézá v horské oblasti podél rakouské a bavorské hranice. Celá byla ovlivněna aktivitami lidí a také často využívána již od 10. století (např. dolování zlata, sklářství). Šumava je také posledním velkým středoevropským územím s extenzivním způsobem využití. Pralesovité horské lesy, jezera glaciálního původu, rašeliniště, řeky a jejich kaňony, to vše jsou hodnoty, které se do dnešní doby uchovaly a kterými území oplývá. Les je zde přítomen na více než 65 % rozlohy biosférické rezervace (květnaté a acidofilní bučiny, horské smrčiny, rašelinné bory); v porovnání s národním parkem Šumava, kde je procento zastoupení lesa vyšší (83,8 %). Zdejší rašeliniště jsou bezesporu nejzajímavějším prvkem. Obdobně extenzivně využívané "Pláně" nalézající se od nadmořské výšky 1 000 m v centrální části Šumavy. Toto rozsáhlé území je využíváno jako louky nebo pastviny.
V oblasti žije celá řada druhů vzácných zvířat. Zajímavý je výskyt severské myšivky horské, vzácně zde také žije pro Šumavu nepůvodní druh - rys ostrovid. Z volně žijících ptáků potom tetřev hlušec a tetřívek obecný. V pramenné oblasti řeky Blanice má největší výskyt v České republice perlorodka říční.

Kat. číslo - 0691: Na známce o nominální hodnotě 10 Kč je zobrazen Tetřev hlušec (Tetrao urogallus), Kos horský (Turdus torquatus) a Okáč rudopásmý (Erebia euryale). Rozměr známky je 50 x 40 mm
Kat. číslo - 0692: Na známce s nominální hodnotou 14 Kč je Žluťásek borůvkový (Colias palaeno) a květina Prstnatec Traunsteinerův (Dactylorhiza traunsteineri). Rozměr známky je 23 x 40 mm
Kat. číslo - 0693: Na známce o nominální hodnotě 18 Kč je vyobrazen Tetřívek obecný (Tetrao tetrix), Šídlo sítinové (Aeshna juncea) a Los evropský (Alces alces). Rozměr známky je 50 x 40 mm
Kat. číslo - 0694: poslední známce o nominální hodnotě 20 Kč dominuje Rys ostrovid (Lynx lynx) a Datlík tříprstý (Picoides tridactylus). Rozměr známky je 50 x 40 mm

Čtyři kupóny doplňují celkovou kompozici aršíku. Na aršíku se nachází další fauna a flóra, která se ve zdejší krajině vyskytuje.
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Ochrana přírody: Šumava - biosférická rezervace UNESCO

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 31. 8. 2011

Komentáře

Informácia takmer dokonalá

díky

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223