Obrázky z dějin poštovnictví IX. – Počátky pošty v českém státě

V době na přelomu prvního a druhého tisíciletí společenský život v našich končinách zaznamenal další pokrok. Mnohem častěji než v dřívějších dobách docházelo k setkávání lidí z různých zemí

Váš komentář