O nejstarší filatelistické literatuře (3)

V 3. díle našeho seriálu se seznámíme s některými nejstaršími katalogy, průvodci a příručkami, které různí nakladatelé začali vydávat na celém světě krátce poté, co spatřily světlo světa první známky a hlavně se objevili i první filatelisté. Nakladatelé rychle pochopili, že vydávání katalogů a různých příruček či průvodců může být pro ně trvalým zdrojem příjmu, neboť stačí u dalších vydání průběžně doplňovat nově vyšlé známky a aktualizovat cenové záznamy. Obdobně tomu bylo i u běžných nespecilizovaných příruček a průvodců, protože v oněch biblických dobách filatelie se rodili noví filatelisté jako houby po dešti. Složitější situace byla – a přetrvává dodnes – ve vydávání specializované filatelistické literatury. Ale o této literatuře si povíme něco až v některém dalším dílu.

Za nejstarší vydaný katalog na světě je považován Catalogue des Timbres-Poste créés dans les divers Etats du Globe, jenž vydal ve francouzštině v Paříži 21. prosince 1861 Alfred Potiquet. Krátce nato, v roce 1862, následoval opět francouzský Manuel du Collectionneur, který v Bruselu vydal J. B. Moens. Později vyšel ještě v několika dalších vydáních. V stejném roce vydává Fois Valette v Paříži Tablettes du Collectionneur.

První katalog v anglickém jazyce vydal F. Booty v roce 1862. Byl to Aids to Stamp Collectors, který vyšel později v dalších třech vydáních. Téhož roku vydal Mount Brown Catalogue of British Colonial and Foreign Postage stamps. Ale již vzpomínaný F. Booty nezahálí, a ještě téhož roku v srpnu vydává ilustrovaného průvodce pod názvem Stamp Collectors Guide. A opět v roce 1862 vydává Dr. Gray svůj Hand-Catalogue of Postage Stamps. První katalog v USA (v té době ještě nebyly zeměpisně ani zdaleka tak veliké jako dnes), a tím pravděpodobně i na celé západní polokouli, vydává v roce 1862 A. C. Kline ve Filadelfii pod názvem The Stamp Collector’s Manual. Je vidět, že z hlediska filatelisticko-bibliofilského je rok 1862 požehnaný. Stojí za zapamatování.

V německém jazyce první katalog vydalo nakladatelství Erbena Tramburga v Hamburgu asi opět v požehnaném roce 1862 (nejpozději počátkem roku 1863) pod názvem Übersicht über alle bekannten von 1849 – 1862 emittierten Frankomarken.

A teď se podívejme na další katalogy, průvodce a příručky. Uspořádáme si je podle jazyka vydání. Začneme francouzštinou, budeme pokračovat němčinou a skončíme u angličtiny. Vždy si uvedeme několik zajímavých titulů.

A začneme v sladké Francii. Guide Manuel du Collectionneur de Timbres-Poste vyšel poprvé zásluhou pánů Mahé a Cie v Paříži v roce 1863, později vyšla další aktualizovaná vydání. Ne jinak tomu bylo u titulu Guide de l’Amateur de Timbres-Poste, jenž vydal Baillieu v Paříži v roce 1863. Katalog Catalogue Complet de Timbres-Poste vydává v Paříži v roce 1865 A. Maury. Jeho současník E. Thirifocq vydává kolem roku 1865 v Paříži Catalogue de Timbres-Poste. Neúnavný A. Maury z Paříže obohatí v roce 1866 filatelistický knižní trh svým Description de Tous les Timbres-Poste. V Paříži a Štrasburgu v roce vydává Oscar Berger-Levrault Les Timbres-Poste. Titul Catalogue à Prix Fixe de touts les Timbres vydává Charles Roussin v Paříži v roce 1876. Zvláštností tohoto katalogu je, že vyšel jako příloha časopisu l’Ami des Timbres. Podobně tomu bylo u dalších vydáních tohoto katalogu. Catalogue descriptif illustré vydal Maurice Belin v Bruselu v roce 1879. Vyšel v několika vydáních. Poslední francouzský titul, který si v našem stručném přehledu uvedeme, je pozoruhodný, dodnes velmi hledaný a ceněný Catalogue de Timbres Rares vydaný J. Barbarinem na rozhraní let 1889 a1890.

A teď něco pro znalce německého jazyka, ale předtím malá vysvětlivka: zkratka usw. (und so weiter, v českém překladu a tak dále) v názvu některých titulů říká, že název zde uveden není autorovi znám celý. V roce 1863 vydávají Zschiesche a Köder svůj Übersicht aller bekannten usw. Franco-Marken, nakladatelství Verlag der Dürrschen Buchhandlung příručku Handbuch für Briefmarkensammler a v Lipsku G. Wuttig Katalog über die usw. Francomarken. V roce 1864 vychází v nakladatelství Literarisches Museum první vydání, později v Německu velmi oblíbeného, Bauschkeho katalogu Katalog über alle usw. Briefmarken. Druhé vydání vychází v roce 1865 pod nepatrně změněným názvem Katalog aller bakannten usw. Briefmarken. Teď se přeneseme do Berlína roku 1886, kdy P. Lietow zde vydává svou čtyřdílnou příručku Handbuch der Filatelie. Tentýž nakladatel vydá v roce 1884 a následujích letech ve třech vydáních Seltenheiten und deren Preise. Rozsáhlá příručka Großes Handbuch der Philatelie nakladatele O. Teltze začíná vycházet v roce 1887. K tomuto odvážnému nakladatelskému počinu se přidají i další nakladatelé. Ale i přes značné společné úsilí se nedopracují k úplně zdárnému konci. V roce 1892 se objevuje na trhu první vydání v Německu notoricky známého katalogu bratrů Senfových Illustrierter Postwertzeichen-Katalog. Katalog vyšel v dalších 14 vydáních.

A jak to bylo s vydáváním obdobných titulů v anglickém jazyce? Mnoho nakladatelů, mezi nimiž pochopitelně nechyběl i Stanley Gibbons z Plymouthu, vydává po roce 1862 řadu katalogů, které ovšem nebyly úplné. Asi opravdu první velikou soustavnou příručku v Anglii vydává E. L. Pemberton v roce 1874 v Londýně pod názvem The Stamp Collector’s Handbook. Velmi rozšířený v této době byl i The Lincoln Stamp Catalogue nakladatele Williama Lincolna. Vyšel v několika dalších vydáních. Nakladatel E. B. Evans vydal v roce 1882 A Catalogue for Collectors a v roce 1885 The Philatelie Handbook. Mnoha vydání se dočkal Postage Stamp Catalogue and Collector’s Guide (rok ?), jenž zpracoval Dr. Viner. Z celé plejády katalogů vydaných v anglickém jazyce si uvedeme ještě tři: The Illustrated Postage Stamp Catalogue, který vydal New Yorku v roce 1882 N. F. Seebeck; katalog L. W. Dubrina Durbin’s Standard Catalogue of Postage Stamps spatřil světlo světa poprvé ve Filadelfii v roce 1887 a vyšel asi v 20 vydáních; a na závěr si uvedeme sběratelskou lahůdku z roku 1902, kterou vydali nakladatelé Collin a Calmann v New Yorku pod názvem A Catalogue of Advanced Collector’s.

Jinak jsem potěšen, že několik filatelistů kladně hodnotí můj pokus o sepsání soustavnějšího přehledu starší filatelistické literatury z celého světa a hlavně to, že si své znalosti a informace nenechávám jen pro sebe. A co nás čeká příště? Bude to povídání o nejstarších filatelistických albech.

O nejstarší filatelistické literatuře (3)
Titulní list knihy z roku 1905 pojednávající podrobně o filatelistické literatuře


Autor: Dušan Polanský | 27. 10. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223