O námětu jedné britské známky

Získal jsem jednu zajímavou britskou maximkartu s britskou příležitostní poštovní známkou ke stému výročí Mezinárodní poštovní unie UPU 1874-1974 (OBR.1). Na známce je schematicky vyobrazený poštovní parník PENINSULAR lodní společnosti P&O (Peninsular and Oriental Steam Navigation Co.Ltd.) a poštovní razítko námořní pošty přístavu Southampton.

O námětu jedné britské známky
Obr. 1

Začal jsem pátrat po historii tohoto poštovního parníku. Výsledek mi přinesl víc, než jsem očekával. Lodní společnost P&O byla založena v roce 1834. V roce 1840 jí Britská admiralita udělila licenci na poštovní přepravu do Indie, která byla v té době britskou korunní kolonií. V roce 1845 byla licence rozšířena o Východní Ásii a v roce 1852 ješte o Austrálii a Nový Zéland.

V začátcích vedla poštovní linka z Londýna do egyptské Alexandrie, odtud vlakem do Suezu. Dále opět poštovními parníky přes Aden, Bombay, Kolombo a Madras do Kalkaty. Po otevření Suezského kanálu v roce 1869 pak celou trasu obsluhovaly poštovní parníky.

K urychlení pošty z a do Indie byla v roce 1868 zavedena pravidelná námořní pošta Bombay-Suez přes Aden. Tato přetrvala až do počátku první světové války. Kontrakt mezi Indickou poštovní správou a lodní společností P&O byl uzavřen v roce 1867. První pošta do Indie se pak uskutečnila v květnu 1868. Za celou dobu existence této pravidelné pošty bylo používáno 12 různých poštovních razítek SEA POST OFFICE. Jedno z nich je na OBR.2. Přikládám i obrázek celiny z Indie do Jablonce z roku 1889 nesoucí toto razítko (OBR.3). Přikládám ještě jeden obrázek celiny, která byla v roce 1899 adresována do řecké Syry (OBR.4), a to s dalším z razítek SEA POST OFFICE.

O námětu jedné britské známky
Obr. 2

O námětu jedné britské známky
Obr. 3

O námětu jedné britské známky
Obr. 4

Zbývá dodat krátkou informaci o lodi PENINSULAR. Parník vyplul na svou panenskou plavbu pod vlajkou P&O v roce 1888 z Lodýna do Bombaje. Odtud pokračoval do Šanghaje. Sloužil do roku 1902, kdy došlo v londýnském přístavu k havárii. Tento parník tedy nebyl u zrodu námořní pošty do Indie, ale jako poštovní parník sloužil.

Poštovně-historický pramen: The Bombay - Aden Sea Post Office by Mike Dovey & Peter Bottrill, TPO & Seapost Society, 2012

Autor: Jaroslav Tomandl | 1. 6. 2017

Komentáře

Pridaná hodnota

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223