O bratu Jánu Palečkovi, šaškovi jeho milosti českého kráľa

Datum vydání: 16. 7. 2012


V husitských časoch boli všetci ľudia bratmi a sestrami. Tak nečudo, že bojovníci oslovovali svojho vojvodcu „ bratře Žižko“, rovnako ako šašo oslovoval svojho kráľa „ bratře králi“ . Tak tomu bolo v časoch panovania Jeho Milosti Jiříka z Poděbrad husitského kráľa – slávnej pamäti.


Kto bol „bratr Jan Paleček“?
Bolo málo kráľovských šašov, meno ktorých sa zachovalo dodnes. „Bratr Jan Paleček“ bol naozaj zeman a rytier z mäsa a kostí. Nevolal sa Paleček preto, že by bol malej postavy, ale preto, že pochádzal z dedinky Pálče. Bol to najznámejší šašo, ktorý kedy slúžil českému kráľovi. Rozprávanie o ňom sa dochovalo v starých zápisoch. Jeho Milosť kráľ si ho veľmi vážil a cenil si jeho rady. Svedčí o tom skutočnosť, že si ho bral zo sebou všade - aj do Kráľovskej rady.
Môžeme si ho predstaviť ako ľudového múdreho blázna, ktorý chodil k chudým pracovať a k bohatým jesť.

Brat Paleček chodil s Kráľom do Kráľovskej rady, zapisoval mená všetkých zasadajúcich a Kráľa nakoniec. Poctivo potom sledoval, čo každý radí a podľa toho robil u mená čiaru rovnou – keď radil úprimne, k obecnému prospechu nebo čiaru krivú, keď radí krivo a ľstivo.
Raz s Kráľom navštívili chorých ľudí v nemocnici, tzv. špitále pri kostole svätého Ducha pri moste. Brat Paleček zistil, že tí, ktorým patria veľké panstvá ako aj ich služobníci a správcovia majú všetkého nazvyš, zatiaľ čo chorí takmer zomierajú hladom, – . A tak kráľ Jiří ihneď poslal svojho hofmajstra do špitálu s nariadením, aby ich správca neokrádal a podával im ryby s korením a v aspiku.


Raz stretol strážnikov ako vedú odsúdeného na popravu. Mládenec s plačom ľutoval, že ho nevypočul Kráľ, pretože je nevinný . Brat Paleček“ mal podozrenie , že je odsúdenec nevinný Porozprával o tom Kráľovi. Kráľ ho vypočul a rozhodol, aby sa počkalo 4 týždne a hľadal sa skutočný vrah. Vražda bola objasnená a mladý Dubčanský ostal nažive. A on i jeho rod navždy boli vďační bratovi Palečkovi, že vymohol na Kráľovi spravodlivosť.

Raz si tiež „pomýlil“ kanonikov v drahých kožuchoch s mäsopustnými maškarami. Kanonici boli zahanbení za svoju márnotratnosť a zahanbená bola celá márnotratnosť cirkvi, ktorá zhromažďovala bohatstvo a nemyslela na ľudskú biedu.

Brat Paleček sa vždy ujal chudobných. Raz sa bohatá vdova paní Říčanská neprávom hnevala na svojho poddaného sedliaka a chcela, aby jej zaplatil 3 kopy grošov za akési previnenie. Sedliak poprosil Palečka o pomoc. Paleček prišiel na obed k paní Keď vošiel do dverí sedliak, pozdravil: „Daj Pan boh dobrý deň Vašej milosti, paní milostivá!“ Ako náhle to Paleček započul, rozkríkol sa na sedliaka: „Ty si klamár.“ A obrátil sa na pani domu :„Oslovuje Ťa milostivá pani a Ty si zatiaľ jeho tyranka!“ „Vráť mu 3 kopy grošov a budeš podľa pravdy paní milostivá.“

( Podľa knihy Emaneula Fryntu: Moudří Blázni )

Autor: Robert Hončariv

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz