Nový ročník Filatelistické olympiády

Nedávno začal nový školní rok a s ním jak už je zvykem i nový ročník Filatelistické olympiády. Ten letošní je věnován tématu, které tu již bylo, ale které je stále aktuální – ekologii.

Znát přírodu, zvířata a rostliny, bylo pro lidi v dřívějších dobách naprostou samozřejmostí. Jejich sepětí s přírodou bylo mnohem těsnější než dnes, protože byli na přírodní vlivy více odkázáni a byli jim více vystaveni. Dnes se někomu může zdát, že se bez přírody a bez bohatství jejích druhů může obejít a že může ignorovat její zákonitosti. Ale to je velký omyl. Názorně to prokazují např. záplavy v Evropě v posledních letech nebo hurikány v přímořských oblastech. To jsou síly, proti nimž jsou lidé téměř bezmocní. Na druhé straně nesmíme také zapomínat na to, že mnoho živočichů a rostlin dosud není prozkoumáno a že např. některé rostliny mohou obsahovat účinné látky pro výrobu léků na choroby, s nimiž si dosud medicína nedovede poradit.

Pochopit přírodní zákonitosti je velice důležité. Vždyť příroda a životní prostředí ovlivňují zdraví a život každého z nás. A k lepšímu poznání přírody chce napomoci i letošní téma Filatelistické olympiády.

Organizace soutěže zůstává stejná jako v předchozích letech. Členové KMF se v průběhu školního roku budou seznamovat s filatelistickým materiálem na téma ekologie a zároveň budou získávat odborné znalosti potřebné k tomuto námětu. Nakonec si vyberou libovolné náměty související s tématem olympiády a na ně pak vytvoří miniexponáty, se kterými budou soutěžit nejprve v kroužkových a v oblastních kolech. Ti nejlepší se nakonec utkají v celostátním finále, které se uskuteční 14. května 2005 v Brně.

Autor: Zdeněk Töpfer | 19. 10. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223