Nový podtyp u cenných nálepek typu 3

Zatím je nový podtyp zjištěn jako podtyp 3A/3 (pošta Pardubice 2) a podtyp 3AB/3 (pošta Praha 2).

POPIS:

Nálepka má více zaoblené rohy (jako podtyp /2). Podtisk nad pseudoznámkou je zcela odlišný od obou předchozích podtypů (viz vyobrazení). Rovněž odlišně je podtisk situován v místě mezi rámečkem pro podací číslo a pseudoznámkou, kde u podtypů /1 a /2 zasahuje nátrubek trubky pod písmeno O (POŠTA) a do středu širšího konce trubky směřuje pravá nožka Á (ČESKÁ). U podtypu / 3 je nátrubek trubky pod nožkou písmene P (POŠTA) a střed širšího konce trubky je pod místem, kde se stýká levá nožka písmene Á s dolní příčkou písmene K (ČESKÁ ).

Levý horní roh pseudoznámky tvoří z venku u podtypu /3 ležatý obdélník, zatím co u podtypu /1 je to obdélník na výšku a u podtypu /2 je to čtverec.

Přiloženy jsou zvětšeniny výseků všech tří podtypů CN typu 3.

Nový podtyp u cenných nálepek typu 3


Převzato z konference APOST http://www.pandora.cz/conference/apost

Autor: Vnislav Jambor | 24. 7. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223