Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty

Chci sběratele varovat před novým padělkem, který se na našem trhu objevil v poslední době. Ke koupi mi byla mi nabídnuta novinová páska (obr. 1) s nouzovou novinou známkou NN 4H (dle katalogu POFIS) a razítkem „Československá polní pošta“ s datací 2.1. 1919. Už při letném pohledu na novinovou známku zjistíte, že něco není v pořádku – originální známky pražských novin Český Merkur / Kurýr mají totiž text „Poštovné / hotově/ zaplaceno“ vytištěn, kdežto na předloženém padělku byla zřetelně doplněn psacím strojem.


Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty
Obr. 1a – padělaná novinová páska

Neméně zajímavým padělkem je aplikované razítko polní pošty. Vzhledem k textaci „Československá polní pošta“, kdy slovo československá je napsáno bez pomlčky a rok je v razítku uveden čtyřmístným číslem (1919), můžeme razítko bez jakéhokoliv zaváhání zařadit jako typ III dle Novotného Příručky, resp. Monografie britského sběratele B. Daye, protože žádné jiné razítko naší polní pošty let 1919/20 tyto parametry nesplňuje.

Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty
Obr. 1b – detail padělaného razítka


Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty
Obr. 2 – detail originálu razítka

Po tomto zařazení razítka do příslušného typu snadno objevíme další odchylky od originálu:
- průměr padělaného razítka činí 3,2 cm, kdežto originálu 3,3 cm
- místo hvězdiček jsou v dolní části razítka nesouvislé čtverce
- padělek neobsahuje žádné číslo polní pošty
- výrazné odchylky jsou v provedení písmen textu, patrné jsou např. v písmenech P ve slovech „polní“ a „pošta“ .

Další odchylky od skutečně použitých razítek představuje datum 2.1. 1919 nastavené na tomto padělku. Pokud by bylo razítko pravé, jednalo by se o jedno z nejranějších použití razítka čs. polní pošty. Když si prostudujete Novotného Příručku, zjistíte, že tento typ razítka používaly v létech 1919-20 pouze polní pošty č. 10, 25 a 38 . Níže najdete data jejich fungování, která zcela průkazně vylučují skutečné poštovní použití razítka v lednu 1919.

Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty

Podezření u zkušenějšího sběratele budí i „poštovní použití“ nouzové novinové známky. Jak jsem uvedl, administrace Českého Merkura / Kurýra sídlila v Praze, kde se ovšem žádný úřad polní pošty v té době nenacházel, a proto nemohlo být razítko zde aplikováno. Adresát domnělé zásilky sídlil v Hranicích nad Bečvou (Morava), kde také žádná čs. polní pošta nepůsobila. Konečně, i kdybychom připustili teoretické odeslání novin např. vojákem či civilní osobou prostřednictvím čs. polní pošty na Slovensku, nemohl by odesílatel nikdy použít nouzovou novinovou známku pro vyfrankování zásilky – a to samé platí i pro úřady polní pošty, které novinovými známkami nedisponovaly.

Výše uvedená fakta beze sporu stačí k prohlášení celistvosti i nalepené nouzové novinové známky za padělky ke škodě sběratelů. Naštěstí padělatelé odvedli dost špatnou práci, takže k odhalení padělku stačí pouze základní filatelistické znalosti a „selský rozum“. Nebezpečnost padělku spíše souvisí s použitím razítka na novinové známce, protože jejich sběratelé nemusí disponovat dostatečnými znalostmi o fungování čs. polních pošt . Je třeba nabádat jak poštovní historiky, tak i sběratele ČSR I ke zvýšené opatrnosti při nakupování filatelistického materiálu. Špatnou zprávou pro sběratele polních pošt je pak existence padělku razítka, který může být zneužit nejen k výrobě „vzácností“ klasické filatelie, ale i k padělkům celistvostí čs. polní pošty 1919/20 a 1938 !

Ano, čtete správně, padělek razítka může být použit i k padělání našich polních pošt z roku 1938, protože tento typ razítka tehdy používaly polní pošty č. 10 a 25 (dle Novotného Příručky katalogové číslo VD; obr. 3).

Nový padělek novinové známky a razítka čs. polní pošty
Obr. 3 – celistvost s pravým razítkem čs. PP č. 10 použitá roku 1938

Podrobnější článek o padělku uveřejní zpravodaj Postilión vydávaný Českomoravskou společnosti pro poštovní historii.


Autor: Lubor Kunc | 8. 6. 2010

Komentáře

Staronová informace

Další kus...

RE: Staronová informace

Vítané informace o padělcích

Přidat komentářZobrazit komentáře


Nabídka našeho eshopu

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

Katalog poštovních známek World Philately 2022 a Encyklopedie filatelie na paměťové kartě

  • Cena: 999 Kč
Perfotronic od firmy SAFE

Přístroj pro přesné měření zoubkování na poštovních známkách

Dodání do 12 pracovních dnů

  • Cena: 7150 Kč