Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.
Nový katalog zahrnuje všechny vydané ceniny od ledna roku 1993 do konce června roku 2006. U poštovních známek výplatních a příležitostných oceňuje veškeré vydané známky a aršíky, přepážkové listy, přepážkové listy pro sešitková vydání, kupony a spojky, soutisky známek, nálepní listy, obálky prvního dne vydání (FDC), analogické pohlednice (CM), známkové sešitky (ZS) a zvláštní – příležitostné – tisky (ZVL).

Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006

V další části jsou hodnoceny automatové známky všech dosud vydaných emisí: Hrad Veveří (2000-1), Hrad Zvíkov (2002-5) a Jindřichův Hradec (2005-6). Výplatní známky jsou uváděny průběžně podle data vydání v příslušných letech společně s příležitostnými známkami, dále jsou ještě popsány podle jednotlivých emisí ve zvláštní samostatné části katalogu.

Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006

U poštovních celin – dopisnic s natištěnou známkou (CDV) oceňuje všechny doposud vydané: dopisnice pro běžné použití, dopisnice určené pro obchodní a propagační využití, dopisnice příležitostné či propagační a dopisnice obrazové. Řazeny jsou vždy podle data vydání, číslování je zvoleno průběžné, a to včetně číslování obrazových dopisnic. I zbývající celiny jsou řazeny do samostatných kapitol: phlednice s přitištěnou známkou (CPH), obálky s natištěnou známkou (COB), aerogramy (CAE), mezinárodní odpovědky (CRI) a služební obálky s natištěnou známkou (CSO). Mezinárodní odpovědky jsou v tomto katalogu hodnoceny vůbec poprvé od vzniku České republiky.

Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006

Samostatně jsou hodnoceny ročníkové sady známek vydávané ve speciální úpravě Českou poštou s.p., a to jak v kompletech s černotiskem nebo bez něj. Závěrečná část je věnována tabulkám známek a celin. Každý rok má samostatnou tabulku, která hodnotí varianty základních známek, přepážkových listů, soutisků, sešitkových vydání, obálek prvního dne, nálepních listů, dále varianty vydaných celin. To vše v provedení nominál, čisté a ražené. Zároveň jsou provedeny příslušné součty cen.

Katalog formátu A5 vyšel v červnu 2006, celkem obsahuje přes 650 vyobrazení, přes 6.000 cenových záznamů, cena pro konečného spotřebitele 195,00 Kč.

První poštovní známka České republiky byla vydána 20. ledna 1993, zkratka její hodnoty byla uvedena ještě v československých korunách (3 Kčs). První aršík s motivem velkého státního znaku České republiky byl vydán 22. června 1993.

Nejvzácnější celiny České republiky – mezinárodní odpovědky (Coupon-réponse international), zkratka CRI – vydávané pro českou poštovní správu Světovou poštovní unií (UPU). První byla v oběhu od 01. ledna 1993 do 31.12.2001, druhá – s červeně přitištěným textem „CZECH REPUBLIC“ – byla v oběhu jen od října 2000 do 31.12.2001, tedy něco přes jeden rok.

Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006
Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006

Do dnešní doby se z druhé odpovědky zachovalo ve sbírkách pouze několik málo stovek kusů, protože po ukončení platnosti byly mezinárodní odpovědky vráceny do Švýcarska ke skartaci. Původní cena odpovědky byla 40,00 Kč, dnešní sběratelská cena se pohybuje u první kolem 500,00 Kč, u druhé (s nápisem) kolem 1.000,00 Kč a nepochybně dále významně poroste.

Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006
Novinka: PRESSFIL Katalog známek a celin Česká republika 1993-2006

První korespondenční lístek České republiky. Česká pošta s.p. připravovala k vydání korespondenční lístek (KL) s vyobrazením hory Říp v rámečku již od března 1993. V tiskárně však došlo ke krádeži těchto lístků a tak bylo rozhodnuto o změně obrazu a jejich skartaci. Během té se dostaly další lístky do oběhu. Od března 1993 bylo s takto získanými lístky běžně frankováno veřejností (byly dodány do distribuční sítě prodejců novin a časopisů), přestože nebyly úředně vydány. Upravený vzor (bez rámečku) byl poštovní správou vydán až 03. srpna 1993.

První oficiálně vydaný korespondenční lístek České republiky se prodával za 2,30 Kč, dnes má v čistém (nerazítkovaném) stavu hodnotu 200,00 Kč, razítkovaný 10,00 Kč. Jedná se o vydání tištěné knihtiskem, poté bylo vydáváno se stejným obrazem ještě několik vydání tištěných ofsetem. Vydání KL „Říp v rámečku“ má dnes hodnotu v čistém (nerazítkovaném) stavu 1.500,00 CZK, razítkovaný 1.000,00 Kč. I proto se vyplatí pečlivě prohlédnou starou korespondenci, zda náhodou někdo v roce 1993 nevědomky neposlal „Říp v rámečku“.
Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.


Autor: PRESSFIL | 10. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář