Novinka: Katalog známek a celin Česká republika 1993-2004

Nový katalog zahrnuje všechny vydané ceniny od ledna roku 1993 do dubna roku 2004. U poštovních známek výplatních a příležitostných oceňuje veškeré vydané známky a aršíky, přepážkové listy, přepážkové listy pro sešitková vydání, kupony a spojky, soutisky známek, nálepní listy, obálky prvního dne vydání (FDC), analogické pohlednice (CM), známkové sešitky (ZS) a zvláštní – příležitostné – tisky (ZVL).

V další části jsou hodnoceny automatové známky obou dosud vydaných emisí: Hrad Veveří (2000-1) a Hrad Zvíkov (2002-3). Výplatní známky jsou uváděny průběžně podle data vydání v příslušných letech společně s příležitostnými známkami, dále jsou ještě popsány podle jednotlivých emisí ve zvláštní samostatné části katalogu.

U poštovních celin – dopisnic s natištěnou známkou (CDV) oceňuje všechny doposud vydané: dopisnice pro běžné použití, dopisnice určené pro obchodní a propagační využití, dopisnice příležitostné či propagační a dopisnice obrazové. Řazeny jsou vždy podle data vydání, číslování je zvoleno průběžné, a to včetně číslování obrazových dopisnic. I zbývající celiny jsou řazeny do samostatných kapitol: obálky s natištěnou známkou (COB), aerogramy (CAE), mezinárodní odpovědky (CRI) a služební obálky s natištěnou známkou (CSO). Mezinárodní odpovědky jsou v tomto katalogu hodnoceny vůbec poprvé od vzniku České republiky.

Samostatně jsou hodnoceny ročníkové sady známek vydávané ve speciální úpravě Českou poštou s.p., a to jak v kompletech s černotiskem nebo bez něj. Závěrečná část je věnována tabulkám známek a celin. Každý rok má samostatnou tabulku, která hodnotí varianty základních známek, přepážkových listů, soutisků, sešitkových vydání, obálek prvního dne, nálepních listů, dále varianty vydaných celin. To vše v provedení nominál, čisté a ražené. Zároveň jsou provedeny příslušné součty cen.

Katalog formátu A5 vychází v květnu 2004, celkem obsahuje přes 550 vyobrazení, přes 5.400 cenových záznamů, cena pro konečného spotřebitele 195,00 Kč. K ceně zásilky bude přiúčtované pouze poštovné a balné ve výši 70,00 Kč.

Objednávejte na adrese:
PRESSFIL Plzeň s.r.o
Těšínská 8, P. O. Box 21
312 71 Plzeň 12
Tel.: 377 260 196


Novinka: Katalog známek a celin Česká republika 1993-2004


Autor: Redakce | 24. 6. 2004

Komentáře

Širší výběr literatury.

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223