Nabídka našeho eshopu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

Úmrtí Antonína Zápotockého - A967 - II. typ - tzv. přeškrtnutá bobulka v razítkovaném stavu

  • Cena: 450 Kč

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.
Nový katalog zahrnuje všechny Českou poštou s.p. vydané příležitostné R-nálepky (nálepky na doporučené dopisy) od května 1993 do června 2006. Sbírání příležitostných R-nálepek České republiky je doposud neprávem poněkud opomíjeným sběratelským oborem, neboť kromě často neúplných seznamů nebyl k dispozici žádný podrobný katalog.

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006

Úvod katalogu je věnován vývoji a způsobu tisku R-nálepek v období od roku 1993, který je možno rozdělit na tisk archový s lepem (A) a perforací, v kotoučích (B) – svitkový, a poslední: archový samolepící (C) bez zoubkování. Stejně tak byly a jsou tištěny i příležitostné R-nálepky. Vlastní katalogová část popisuje podle časového hlediska (roku a data používání) každou příležitostnou R-nálepku, které je přiděleno zvláštní katalogové číslo a je ohodnocena jak smytá (či na výstřižku), tak použitá na celistvosti (korespondenčním lístku nebo na dopise). Samozřejmě jsou ohodnoceny i různé varianty tisku vydaných R-nálepek. V krátké kapitole jsou uvedeny i tarify doporučených dopisů v období od 01.01.1993 do června 2006.

V další části katalogu jsou uvedeny rejstříky vydaných příležitostných R-nálepek a to jak podle jednotlivých pošt, kde byly použity, tak i podle námětového zařazení. Závěrečná část je věnována možnostem budování sbírky a exponátu příležitostných R-nálepek.

Katalog formátu A5 vyšel v červnu 2006, celkem obsahuje 146 popsaných příležitostných R-nálepek (včetně variant), jejich vyobrazení, vyobrazení celistvostí s těmito R-nálepkami včetně cenových záznamů jak R-nálepek smytých, tak i použitých na celistvostech. Cena katalogu pro konečného spotřebitele 195,00 CZK.

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006

Ukázka některých vyobrazených celistvostí z katalogu. Přítisková dopisnice hodnoty 4 Kč (vydaná 24. března 1999) dofrankovaná doporučeně (na celkovou hodnotu 12,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k 300. výročí narození Václava Prokopa Diviše, vynálezce bleskosvodu. R-nálepka vydána v roce 1998 v nákladu 2.000 kusů, používána na poště „564 01 Žamberk“ od 26. března 1998 do spotřebování.

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006

Druhou celistvostí je obrazová dopisnice hodnoty 4 Kč (ze série Hrady, zámky a architektonické památky vydané 28. srpna 1997) dofrankovaná doporučeně (na hodnotu 12,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k 125. výročí zahájení provozu pošty Kaznějov. R-nálepka vydána v roce 1999 v nákladu 3.000 kusů, používána na poště „331 51 Kaznějov“ od 08. dubna 1999 do spotřebování.

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006

Třetí celistvostí je příležitostná dopisnice hodnoty 4 Kč (vydaná ke 100. výročí založení Českého olympijského výboru – ČOV 14. dubna 1999) dofrankovaná doporučeně a do vlastních rukou (na hodnotu 16,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k 100. výročí založení Českého olympijského výboru (ČOV). R-nálepka vydána v roce 1999 v nákladu 2.000 kusů, používána na poště „120 00 Praha 2“ od 17. května 1999 do spotřebování.

Všechny tři celistvosti – doporučeně zaslané dopisnice – jsou správně vyplaceny podle tehdy platných tarifů České pošty s.p., jedná se tak o sběratelsky velmi hodnotný materiál. Celistvosti přefrankované, vyplacené na neexistující tarify jsou hodnoceny pouze zlomkem ocenění řádně vyplacených celistvostí. I přes vyšší náklad příležitostných R-nálepek – 2.000, 3.000 a 2.000 kusů – jsou takové celistvosti sběrateli velmi hledané.

Některé z dalších celistvostí vyobrazených, popsaných a oceněných v katalogu. Přítisková dopisnice hodnoty 9 Kč (vydaná 20. ledna 2001) dofrankovaná doporučeně (na celkovou hodnotu 17,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k 10. výročí zahájení provozu POST MERKURU. Svitková R-nálepka vydána v roce 2002 v nákladu 1.000 kusů, používána na poště „600 20 Brno 200“ od 20. července 2002 do spotřebování. Doporučený dopis řádně vyfrankovaný (na hodnotu 17,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Praze. R-nálepka vydána v roce 2003 v nákladu 1.000 kusů, používána na poště „180 00 Praha 8“ od 01. července 2003 do spotřebování. Doporučený dopis řádně vyfrankovaný (na hodnotu 17,00 Kč) s příležitostnou R-nálepkou vydanou k Mezinárodní výstavě OSTROPA 2003. R-nálepka vydána v roce 2003 v nákladu 2.000 kusů, používána na poštovně „586 99 Jihlava 50“ od 22. dubna 2003 do spotřebování.

Novinka: Katalog příležitostných R-nálepek Česká republika 1993-2006


Katalog zakoupíte zde na tomto linku v našem Eshop.infofila.cz za velice výhodnou cenu.


Autor: PRESSFIL | 11. 7. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


Nabídka našeho eshopu

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

Výzkum vesmíru - č. 2024 - I. typ - čistá

  • Cena: 90 Kč
Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

Lupa nejen na čtení zvětšovací 8x, 20x - S7132

  • Cena: 611 Kč