Nové výstavní třídy na výstavě Ostropa 2003

Výstava Ostropa 2003 byla mj. i příležitostí znovu si vyzkoušet dvě nové výstavní třídy – třídu jednorámových exponátů a otevřenou třídu. Tyto dvě třídy se poprvé objevily na výstavách před několika málo lety jako experiment, jehož hlavním cílem je zatraktivnit filatelii a přiblížit ji i laikům a těm návštěvníkům výstav, kteří sami nejsou filatelisty.

Tyto třídy dosud nemají ustálená pravidla. Existují sice určité obecné zásady, podle nichž jsou exponáty v těchto třídách budovány, ale na každé výstavě se konkrétní pravidla mohou trochu lišit. V současné době probíhá proces definování obecně platných pravidel, která by měla vycházet právě ze zkušeností posledních let. Po projednání a schválení těchto pravidel vedením FIP budou zřejmě tyto třídy "zplnoprávněny" s ostatními výstavními třídami.

Na výstavě Ostropa 2003 v Jihlavě se objevilo 10 exponátů ve volné třídě a 25 exponátů ve třídě jednorámových exponátů. Některé byly skutečně pěkné a zajímavé a ty si pak odnesly po právu i vysoké hodnocení.

V otevřené třídě získaly nejvyšší úroveň hodnocení exponáty "Deset presidentů", "Železniční kolejová vozidla (včera a dnes)" a "Nikdy více fašismus – nikdy více válku". Za pozornost stála také např. exponáty "Pan president a děvčátko z poštovní známky" či "Fero Horniak – grafik a rytec".

Ve třídě jednorámových exponátů byly do nejvyšší kategorie zařazeny exponáty "Severní dráha císaře Ferdinanda" a "Bezpečné silnice". Zajímavé exponáty byly také např. "Soukromé stanice pražské potrubní pošty", "Perfiny na známkách emise Hradčany", "Velká Británie – vydání 1840" a "Poštovní směrovací číslo – vývoj adresy příjemce a odesilatele k PSČ".

Záměrem těchto nových tříd rozhodně není, aby sběratel vybral pár listů ze své rozsáhlé sbírky a z nich vytvořil jednorámový exponát nebo exponát ve volné třídě. Tohle si někteří vystavovatelé neuvědomují nebo nechtějí uvědomit, a pak se občas setkáváme třeba s tím, že někdo chce na ploše jednoho rámu ukázat typologii emisí vydávaných v časovém období mnoha let. Tyto třídy mají ve skutečnosti představovat kvalitativně nový přístup k vystavování, jehož smyslem je ukázat nové souvislosti a možnosti a přivést k filatelii další zájemce.

Autor: Zdeněk Töpfer | 2. 5. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223