Nové vedení ArGe Tschechoslowakei

Datum vydání: 26. 9. 2003


Na 33. výročním zasedání ArGe Tschechoslowakei, které se konalo ve dnech 23. - 26. května 2002 v durynském městě Ilmenau, bylo zvoleno nové vedení této odborné společnosti pracující v rámci Německého svazu filatelistů a zabývající se československou a českou filatelií. Novým předsedou byl zvolen Hartmut Liebermann (Ahaus, Vestfálsko), jeho zástupci Jürgen Hammer (Mnichov) a Manfred Mühlke (Ilmenau, Durynsko), pokladníkem Udo Ziegler (Essen), obchodní záležitosti zůstávají svěřeny Werneru Müllerovi (Tramm, Meklenbursko).

ArGe má dnes přes dvě stovky členů v Německu i v zahraničí, samostatné sekce pracují v Dánsku a Rakousku. Společnost udržuje pravidelné kontakty s filatelistickými svazy v ČR, na Slovensku, ve Velké Británii, Nizozemsku a USA.

Jak jsme informovali již dříve, také naše Společnost má s ArGe úzké kontakty. Bližší informace poskytne předseda Společnosti pan Jiří Sedlák.

Autor: Josef Fronc
fronc@cbox.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz