Nové trendy ve filatelii na výstavě Brno 2005

Na výstavě Brno 2005 byly představeny také dvě nové experimentální třídy – jednorámové exponáty a otevřená třída. Cílem obou těchto projektů je učinit filatelii více atraktivní pro návštěvníky výstav a získat další sběratele, které tradiční sbírání příliš neoslovuje. Obě nové výstavní třídy jsou již nějaký čas ve stádiu ověřování, ale i výstava v Brně jasně ukázala, že je o ně zájem jak mezi sběrateli, tak i mezi návštěvníky.

Jednorámové exponáty

Jednorámové exponáty musí být zpracovány podle zásad platných pro příslušné výstavní třídy. Hlavní rozdíl je v tom, že jejich rozsah je omezen na 16 listů. Je požadováno aby téma takového exponátu nebo zvolený region či emise tomuto rozsahu odpovídaly. Musí jít o cíleně vytvořený exponát, ne o výběr listů z rozsáhlejší sbírky.

Ve třídě jednorámových exponátů bylo v Brně hodnoceno 55 exponátů. Z nich 23 získalo pozlacenou, 20 stříbrnou a 12 bronzovou medaili (hodnocení tu je pouze třístupňové). Jako nejlepší byly označeny exponáty Petra Bláhy „Letecké útvary čs. vojenských jednotek“ a Saveria Imperato „První poštovní celina „Cavallini““ („The „Cavallini“ – first postal stationary“). Pozlacenou medaili dostaly dále např. exponáty „Hradčany 1918“, „Thrácké kolky 1920 – 1922“, „T. G. Masaryk na emisích 1923 – 1926“, „Uherské celinové dopisnice dofrankované československými známkami 1919“ a další.

Naši vystavovatelé tu byli zastoupeni 20 exponáty. Získali celkem 9 pozlacených, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile.

Otevřená třída

Otevřená třída představuje zcela jiný přístup k exponátu. Zde je povoleno, aby v exponátu byl i nefilatelistický materiál, smí ho však být nejvýše 50 %. Je možno použít fotografie, mince, vylisované květiny, nášivky apod., záleží na fantazii sběratele. Čím pestřejší a různorodější materiál, tím lépe. Výsledkem pak jsou exponáty, které mnohdy působí živěji a pestřeji než exponáty čisté filatelistické a pro návštěvníky z řad nefilatelistů jsou velmi atraktivní.

V otevřené třídě bylo vystaveno 20 exponátů, které získaly 9 pozlacených, 6 stříbrných a 5 bronzových medailí (i tady bylo hodnocení pouze třístupňové). Jury ohodnotila nejvýše exponát Birthe King „Dánsko – svědomí, konflikt a tábory 1932 - 1949“. Dalšími úspěšnými byli Phil Rhode „Lidická tragédie“, Jaroslav Rubišar „Železniční kolejová vozidla (včera a dnes)“, Felix Albe „O perspektivě v holografii: reliéfní obrazy“, Jean Pierre Garrigue „Hrací karty“ atd. Mezi atraktivní beze sporu patřily např. exponáty „Vlad Basarab Tepes, historie a legenda“, „Pivní tácek, pivní jezevčík. Na zdraví!“ nebo „Fero Horniak - grafik a rytec“.

Naši sběratelé se v této třídě představili 5 exponáty, za které dostali 1 pozlacenou, 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.

Jednorámové exponáty i otevřená třída se na různých výstavách objevují již několik let. V současné době jsou připravena pravidla pro jejich hodnocení, přičemž garantem za obě třídy ve FIP je předseda SČF ing. Brendl. Dá se tedy očekávat, že některý z příštích kongresů FIP zařadí oba tyto nové způsoby sbírání mezi ostatní výstavní třídy.

Autor: Zdeněk Töpfer | 1. 6. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223