Nová odborná společnost SČF

24. dubna se sešli v Praze v Domě odborových svazů zakládající členové Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (SSNPC) k ustavení nové odborné společnosti SČF. Důvod k ustavení SSNPC, proč byl zvolen právě takový (a ne jiný) název, co je předmětem sběratelského zájmu a jaké jsou cíle SSNPC, naleznou zájemci v Prohlášení přípravného výboru SSNPC na www.japhila.cz a www.infofila.cz, kde je zveřejněn také Organizační řád SSNPC a lze zde stáhnout přihlášku s kontaktní adresou (oba dokumenty jsou k disposici i na sekretariátu SČF).

Na ustavující schůzi SSNPC byl zvolen sedmičlenný výbor, schválen Organizační řád SSNPC (k návrhu OŘ nebyly vzneseny připomínky) a byly projednány některé další otázky, mj. vydávání zpravodaje SSNPC, výše členského příspěvku, návrh kritérií pro hodnocení neoficiálních příležitostných celin a dílčí připomínky k filatelistickému názvosloví v oblasti působnosti SSNPC.

Autor: Jaroslav Špaček | 15. 5. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223