Nová německá známka – Světové kulturní dědictví UNESCO

Na nové německé známce s vyobrazením dómu (katedrály) Sv.Petra v Řezně (Regensburgu), věnované Světovému kulturnímu dědictví UNESCO, mně zaujali dvě věci.
Jednak je to vícejazyčná legenda pod obrazovou částí známky, kterou Německá pošta znásobuje propagační úlohu poštovní známky – dává světu informaci o mimořádné kulturní památce, která se nachází na známce.

Dále je to vztah katedrály k Čechám. Proč? Až do doby, kdy za vlády císaře a krále Karel IV. byla Pražská diecéze dne 30. dubna 1344 povýšena papežem Klementem VI., (rodným jménem Pierre de Rosieres, učitelem Karla IV. při jeho výchově na dvoře francouzského krále) na arcidiecézi, což je faktickým datem vzniku české církevní provincie, české země podléhaly církevně pod Regensburg (Řezno). Katedrála byla tedy až do roku 1344 též českým církevním centrem.
Význam Řezna pro nás nacházíme však ještě hlouběji v minulosti. V roce 845 na řezenském Emmeramu 14 českých knížat přijalo křest. Toto se stalo východiskem christianizace Čechů. Řezenská diecéze se stala na několik století naší diecézí. Tyto události měly tak široký dopad na kulturní historii českých zemí.

Nová německá známka – Světové kulturní dědictví UNESCO


Autor: Jaroslav Tomandl | 25. 3. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2020 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223