Noc s Andersenom v Knižnici J. Fándlyho v Trnave

Datum vydání: 20. 4. 2018


V knižniciach mnohých krajín sa koncom Mesiaca knihy v marci (alebo začiatkom apríla, kedy je 2.4. výročie narodenia Hansa Christiána Andersena) konajú pre detských čitateľov podporné akcie na prácu s knihou. Začalo to v r. 2000 v knižnici v Uherskom Brode a postupne sa do podujatia Noc s Andersenom zapojili aj ďalšie krajiny. KJF v Trnave podujatie 23. marca 2018 uskutočnila už po 17x. Jeho náplňou bolo nielen zoznamovanie sa s dielom tohto dánskeho rozprávkara, ale aj istá miera dobrodružstva, veď deti v knižnici strávili v spacích vakoch noc medzi regálmi kníh, nakreslili si Andersenovu Trojružu, ktorú o polnoci zasadili v záhrade knižnice pod Andersenov strom. Podujatie večer otvorila riaditeľka knižnice Mgr. Lívia Koleková, ktorá predstavila hostí , predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča, ktorého účasť tu nebola iba symbolická v zastúpení zriaďovateľa knižnice, ale i aktívna, keďže hneď po úvode deťom prečítal Andersenovu rozprávku O škaredom káčatku. Deti sa na podujatí stretli s trnavskými spisovateľkami pre deti a mládež Oľgou Kohútikovou a Miroslavou Varáčkovou. Je sympatické, že Noc s Andersenom máva v Trnave aj filatelistický obsah. Autor príspevku detským nocľažníkom hovoril o význame informácií (ako k tomu prispelo zavedenie poštovej známky, o dôležitosti filatelisti ckej literatúry s históriou vynájdenia kníhtlače J. Gutenbergom a tlačou našich prvých známok - Hradčian v r. 1918. V minulých rokoch sa Noc s Andersenom poriadala aj v spolupráci so skautmi, deti v noci plnili Odznak bobríka samoty a odvahy prechádzkou do neosvetleného dvora a pivnice), ja som túto nočnú časť podujatia využil na informáciu s ukážkami luminiscenčných vlastností papiera poštových známok, o automatickom spracovaní poštových zásielok a pod. ( V knižnici pracuje úspešne krúžok mladých filatelistov s vedúcou detského odd. knižnice Bc. Veronikou Chorvatovičovou, ktorý je jeden z najlepších na Slovensku). Po tejto poučne a odborne zameranej časti nasledovala pochúťka s krájaním výbornej torty, ktorá bola, pochopiteľne, v podobe poštovej známky! Predstavovala Dobšinského rozprávku Sedemhlavý drak. Bola taká pekná, že ju bolo škoda krájať. Ďalší program s občerstvením a návštevou nočnej záhrady knižnice bol spomínaný vyššie. Podujatie bolo vydarené a prísľubom podobného konania aj v ďalších rokoch. Spokojnosť detí pri ich rannom preberaní rodičmi po dobrodružnej nocovačke v knižnici bol toho najlepším dôkazom. Snáď zopár fotografií to návštevníkom portálu Infofily potvrdí.
Autor: Ján Mička

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz